Scrisoarea primarului


 

 

Scrisoarea anuală a primarului , an 2016, adresată contribuabililor, în baza HG nr. 1723/2004

 

 
   

Stimați Gherleni,

 

         Trecerea dintre ani reprezintă un moment de bilanț și de reflectare asupra activității pe care, cu ajutorul Administrației Publice Locale,a Consiliului Local și al dumneavoastră, cetățenii Municipiului Gherla, am realizat-o în decursul  anului 2016.

        Este totodată un moment oportun pentru a trasa fundamentele viitoarelor proiecte care vor încununa anul 2017 și care vor transforma orașul într-un mediu prielnic atât pentru desfășurarea eficientă  a vieții private, familiale, cât și pentru întemeierea și dezvoltarea unor afaceri. Permiteți-mi așadar să vă prezint o scurtă instrospecție asupra activitățiilor efectuate, dar și a celor curente și viitoare.

      În cursul anului 2016 au fost realizate următoarele obiective de investiții și documentații tehnico-economice după cum urmează:

 

Investiţii în cadrul administrării domeniului public şi privat:

Modernizare drum comunal DC 37 Hășdate Silivaș și străzi în localitățile Hășdate și Silivaș • Reparații capitale drum Băița  • Modernizare străzi lotul 6 grupa 1: Crinului, Liliacului, Luntrașilor, Pescarilor, Someșului, Sf. Anton, Fundătura Dealului • Modernizare străzi lotul 6 grupa 2 : str. Castanilor, Tudor Vladimirescu, Gării, Izvorului, Gelu, Abatorului, Salciei, Emil Racoviță Teilor, Andrei Mureșanu (realizat  35%) Modernizare străzi lotul 5  – str. Călărași, str. Vasile Lucaciu, str. Ciocîrliei, str. 1 Mai (realizat 80%) 

Extindere rețea apă, relocare branșamente de apă și extindere rețea canalizare în localitatea BăițaExtindere rețea apă și relocare branșamente pe str. Someșului • Refacerea Planului de Urbanism General şi Regulament Local de Urbanism Municipiul Gherla şi  localităţile componente Băiţa, Hăşdate şi Silivaş • Achizitie imobil str. 1 Decembrie 1918 nr.16 • Achiziție teren str. Pescarilor • Elaborare SF și PT Modernizare DC 39 – tronson str. Călărași –Sărătura • Elaborare Proiect Tehnic - Reabilitare, Mansardare și Dotare Sediu Primărie Elaborare SF Lucrări  Tehnico Edilitare cartierul Hășdății (rețea stradală, deviere rețele de 20KV alimentare cuenergie electrică ansamblu de locuințe și iluminat public, canalizare pluvială și gaze) cartierul Tineretului • Elaborare SF Canalizație subterană a rețelelor de comunicații electronice și  electrice • Elaborare SF Sistem de Supraveghere Video în Municipiu Gherla • SF pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător și extindere  iluminat public • Procurare automăturătoare • Procurare mobilier stradal  (coșuri de gunoi și bănci) • Procurare echipamente de joacă pentru copii • Procurare autoturism • Înlocuire Instalație de semaforizare str. Bobîlna

 

Prin SC ADP Gherla SA  s-au executat:

  lucrări de amenajare parcări și reparații alei  str. Clujului, str. Porumbeilor, str. Parcului str.Victoriei  • George Coșbuc, Victoriei – zona cămin nefamiliști, Parcul Mare întreţinerea străzilor  asfaltate şi pietruite din Municipiul Gherla • întreţinerea parcurilor, aliniamentelor stradale, scuarurilor şi rondourilor prin plantări de flori, arbori • tunderea gardurilor vii, a gazoanelor, toaletarea  arborilor • întreţinerea curăţeniei  pe străzile şi  în parcurile  din Municipiul Gherla • administrareași întreținerea adapostului pentru câini fără stăpân • reparații curentre și întreținere clădiri aparținând Municipiului Gherla

 

 

Direcţii de modernizare si dezvoltare a Spitalului Municipal Gherla:

• Reparații curente la Spitalul Municipal Gherla • Reparații curente la Spitalul de copii • Fonduri pentru investiții de aparatură medicală • Elaborare SF  Modernizare, Reabilitare și Dotare Ambulatoriu Gherla  (Policlinică) • Dotare  Cabinete stomatologie  Școli cu scaune stomatologice • Înființarea unei Unități de Transfuzii Sanguină în cadrul Spitalului Municipal Gherla •  Facilitarea unor donații de bunuri, mobilier  și aparatură medicală la Spitalul Municipal Gherla.

 

Fonduri pentru modernizarea sistemului de învăţământ local:

• PT  Extindere Mansardare reabilitare modernizare și Dotare Scoala Gimnazială nr.1 Gherla

• Reparaţie capitală  corp clădire Grădiniţa Arici Pogonici  str. Mihai Viteazul nr.10 • Elaborare SF Grădinița Veseliei str. Aleea Brazilor -  exindere cu un corp nou de clădire • Elaborare DALI  Mansardare Reabilitare și Doptare Grădinița Arici Pogonici  structura 1 și 2 • Reparaţie capitală  corp clădire Grădiniţa Arici Pogonici  str. Mihai Viteazul nr.10 • Sprjin pentru înfințarea Liceului Teoretic cu predare în Limba Maghiară

Fonduri pentru cultură, culte, sport, evenimente:

S-au organizat şi desfăşurat Zilele Municipiului Gherla pe Stadionul Municipal • S-au organizat evenimente artistice și spectacole cu diferite ocazii • S-a organizat Nunta de aur • Închiriere Patinoar artificial 

• Iluminat public festiv pentru sărbătorile de iarnă • Parteneriat în Crossul lui Moș Crăciun • Sprijin pentru organizarea Târgului de iarnă ,,Din suflet pentru suflet” •Parteneriat în organizarea Produs de Cluj • Sprijin pentru

Balurile de Boboci • Dotarea Centrului Național de Informare Turistică Gherla și organizare de evenimente • Dispozitiv cinema DCP  • Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al municipiului Gherla –imobilul situat pe str. 1 Decembrie  nr.16, Casa Laszloffy -  faza DALI • Gherla Pedalează–săptămâna mobilității europene • Let’s Do it România • Întâlnire cu Moș Crăciun în  Parcul Central • Festivitate 1 Decembrie • Artificii Revelion

 

Proiecte în domeniul social: 

  • Plan local de acțiune privind incluziunea cetatenilor români aparținând minorității romilor ROMACT • Acordare locuințe ANL, cămin • Acordare de hrană prin Cantina Socială

 

Pentru anul 2017 ne propunem să realizăm următoarele Obiective de  investiţii şi documentaţii tehnico economice și să dezvoltăm și sprijinim noi proiecte și evenimente:    •Modernizare străzi lotul 6 grupa 3 executie: str.Luncii, str.Fizesului, str. Caramizii, str.Depozitelor, str.Victoriei, Piata Unirii, str.George Cosbuc, Str.Crisan, str.Armeneasca, str. Mihai Viteazu, str.Dragos Voda, str. Stefan cel Mare, Piata Libertatii, str.Vasile Alecsandri, str.Avram Iancu, str.Parcului, str. George Baritiu, str. Gheorghe Sincai, str. Papiu Ilarian, str Zorilor, str Alexandru Vlahută, str. Gradinarilor, str Staruintei, str Frasinului, str Liviu Rebreanu, str. Fierarilor, Aleea Brazilor • Extindere Facilitate de stocare deșeuri  • Modernizare și Dotare Bibliotecă Municipală    Modernizare DC 39 – tronson str. Călărași -Sărătura   • Reabilitare, Mansardare și Dotare Sediu Primărie  Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al municipiului Gherla –imobilul situat pe  str. 1 Decembrie  nr.16, Casa Laszloffy  Elaborare  SF Modernizare Târg Gherla • Elaborare SF Modernizare Stadion MunicipalElaborare SF Modernizare și dotare Spitalul Municipal GherlaElaborare SF Extindere cu un corp nou de clădire și amenajare grupuri sanitareScoala Gimnazila nr.1 – imobil situat pe str. Dragoș Vodă nr.1Elaborare SF Construire CreșăElaborare PT Lucrări  Tehnico Edilitare cartierul Hășdății (rețea stradală, deviere rețele de 20KV alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe și iluminat public, canalizare pluvială și gaze) cartierul Tineretului • Elaborare PT și execuție  Sistem de Supraveghere Video în Municipiu GherlaÎntocmire Registru Spațiilor  VerziElaborare DALI Reabilitare Cămin Nefamiliști  • Elaborare DALI Reabilitare Clădire str. Liviu Rebreanu f.n. ( fostă CT) • Elaborare DALI Reabilitare imobil Piața libertății nr.3, nr.3A și  str. Armenească nr.7  • Elaborare DALI Reabilitare clădiri și Amenajare Capelă în  localitățile Băița, Hășdate și Silivaș • Elaborare SF blocuri ANL str. Fizeșului pentru tineri în regim de închirier • Elaborare SF Înființare Punct de lucru SMURD • Elaborare SF Centru de Afaceri  •  Elaborare SF bazin de înot  Refacerea Planului de Urbanism General şi Regulament Local de Urbanism Municipiul Gherla  şi   localităţile componente Băiţa, Hăşdate şi Silivaş (faza avizare) • Amenajarea terenurilor de sport din Parcul mare al Municipiului Gherla • Procurare Patinoar artificial • Procurare Panouri intrare Oraș • Semaforizare intersectie str. Bobâlna -Liviu Rebreanu – Moților • Semaforizare str. Clujului - zona Unicarm • Procurare Toaletă • Procurarea a două autoturisme pentru Poliția Locală • Ornamente Iluminat festiv • Procurare Jocuri pentru copii Amplasare Stație Pompare apă potabilă localitatea Băiță • Se vor organiza  Zilele Municipiului Gherla• Se va organiza Nunta de aur

 

  În anul 2016 veniturile Bugetului Local Gherla au fost   în sumă de   50.149.279, 93lei inclusiv excendentul din 2015 din care s-a cheltuit suma de  35.339.184,73 lei şi s-a înregistrat un excedent  de 14.810.095,20  lei care s-a reportat pe anul 2017. Referitor la activităţile autofinanţate ( Spitalul, Piaţa Agroalimentară, şcoli şi grădiniţe, Serviciul Voluntar Situaţii Urgenţe, Păşune, Centrul de îngrijiri la domiciliu), în anul  2016 veniturile au fost   9.455.220,27  lei  din care s-a cheltuit  8.693.257,61 lei şi  s-a înregistrat un excedent de   761.963,36 lei  care s-a reportat pe anul 2017.

                Pentru anul 2017 totalul  veniturilor  bugetului  local este de  59.604.500,90  lei.

 

    În scopul realizării tuturor obiectivelor propuse, vă mulțumesc că ați sprijinit Administrația Publică Locală,  v-ați îndeplinit datoriile fiscale, v-ați exprimat mulțumirile sau așteptăriile și am nădejdea că veți da dovadă de același spirit civic și implicare în bunul mers al Municipiului Gherla.

 

 

Dragi gherleni,

Scrisoarea anuală a primarului elaborată în baza HG nr. 1723/2004, îmi oferă șansa de a vă prezenta sumarul activităților, care au făcut din anul 2017, un an bun pentru oraș și administrația locală.

 

  În continuare, voi face tot ce îmi stă în putință ca orașul nostru să se dezvolte, să fie atractiv și armonios, iar comunitatea mulțumită.
          Țin să vă mulțumesc pentru încrederea și atenția acordată și vreau să vă transmit că pentru fiecare aspect adus în atenția noastră, încercăm să venim cu cea mai inteligentă și sustenabilă soluționare, indiferent de timpul  îndelungat și resursele necesare.

MODERNIZAREA STRĂZILOR, INVESTIȚII ÎN CADRUL ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

 Reparații capitale drum Băița ( realizat 95%)

 Modernizare DC 39 – tronson str. Călărași –Sărătura (realizat 25%)

 Modernizare străzi lotul 6 grupa 2 : str. Castanilor, Tudor Vladimirescu, Gării, Izvorului, Gelu, Abatorului, Salciei, Emil Racoviță Teilor, Andrei Mureșanu (realizat  80%)

 Modernizare străzi lotul 5  – str. Călărași, str. Vasile Lucaciu, str. Ciocîrliei, str. 1 Mai (realizat 100%)

 Extindere facilitate de stocare temporara deseuri menajere str Gelu FN (realizat 100%)

 Înlocuire rețea de alimentare cu  apă și  branșamente pe str. Andrei Muresanu

 Elaborare SF- Lucrări tehnico-edilitare amenajare drumuri și sistematizare pe verticală str. Fizeșului -blocuri ANL

 Elaborare PT- Lucrări  Tehnico Edilitare cartierul Hășdății (rețea stradală, deviere rețele de 20KV,  alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe și iluminat public, canalizare pluvială și gaze)

 Elaborare SF- modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovine/caprin.

DIRECȚII DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A SPITALULUI MUNICIPAL GHERLA

• Elaborare SF-  Modernizare , Reabilitare și  Dotare Ambulatoriu Gherla ( Policlinică)

 Procurare aparat radiologie digital complet echipat și amenajare spațiu specific pentru Spitalul Municipal Gherla

 Procurare combină frigorifică pentru reactivi și pungi de sânge

 Procurare dispozitiv îngheț-dezgheț plasmă

 Procurare microscop trinocular

 Procurare centrifugă pentru laborator analize

 Procurare centrifugă unitate de transfuzii sanguină

ACHIZIȚII PUBLICE

• Procurare  2 autoturisme pentru Poliția Locală

 Procurare echipamente de joacă pentru copii

 Procurare Tractor  cu  remorcă, tocător crengi, perie de măturat, cositoare cu braț, lamă de zăpadă

 Procurare remorcă cu 2 axe pentru salubritate

 Procurare patinoar artificial

PRIN SC ADP Gherla SA AU FOST EXECUTATE LUCRĂRI:

• lucrări de amenajare la  Sărătura

• turnare covor asfaltic pe carosabil și trotuare :  str. Clujului, str. 1 Dec 1918, str. L. Rebreanu,  str Zorilor,Aleea Staruintei, str Motilor, 

• amenajare parcări: aleea Stăruinței, aleea Mesteacanului, Aleea Brazilor, accese garaje str. Victoriei  , accese garaje str Gîrlei  Aleei Parcul Minerva, accese garaje Bl  PS1-PS2

•întreţinerea străzilor  asfaltate şi pietruite din Municipiul Gherla                                    

•întreţinerea parcurilor, aliniamentelor stradale, scuarurilor şi  rondourilor prin plantări de flori, arbori, tunderea gardurilor vii, a gazoanelor, toaletarea  arborilor

•întreţinerea curăţeniei  pe străzile şi  în parcurile  din Municipiul Gherla

•administrareași întreținerea adapostului pentru câini fără stăpân

SPRIJIN PENTRU GRĂDINIȚE ȘI ȘCOLI

•  La Liceul Teoretic  Petru Maior au fost înlocuite toate ferestrele și au fost zugrăvite toate sălile de clasă, zugrăveli de asemenea și la Ana Ipătescu

• La Grădinița Căsuța Fermecată au  fost reparate

centralele de termoficare, au fost înlocuite copertinele și a fost reparat acoperișul  devastat de furtună

• La Grădinița Arici Pogonici au fost achiziționate camere de supraveghere video, aparate de joacă pentru copii

•La Grădinița Veseliei, structura din Hășdate, a fost renovată sala de clasă, a fost  achiziționat un aparat  multifuncțional pentru bucătărie, un frigider, un cântar profesional, un cuptor electric profesional.

•La Liceul Ana Ipătescu și Liceul Tehnologic au fost înlocuite acoperișurile devastate de furtună

•Pavaj Curte Școala Cu clasele I-IV Ana Ipătescu

DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE

•Elaborare PUZ și SF – Extindere, modernizare și dotare

 Școala Gimnazială nr. 1

•Elaborare PUZ -Modernizare, mansardare si dotare sediul Primăriei Municipiului Gherla

•Refacerea Planului de Urbanism General şi Regulament Local de Urbanism Municipiul Gherla

PROIECTE  ÎN  DOMENIUL  SOCIAL

•Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală

• Proiect de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Un nou început – Acum pentru Gherla, incluziune socială pentru dezvoltare durabilă, este un proiect finanțat prin Axa prioritară 5, având ca beneficiar Municipiul Gherla și partenerii Busines Enterprise Solution G.S.R.L, alături de Asociația Oastea Domnului. •Înființarea Asociației Grup de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, un parteneriat public – privat •Plan local de acțiune privind incluziunea cetatenilor români aparținând minorității romilor ROMACT

•Centru de îngrijire la domiciliu

•Acordare locuințe ANL, cămin

•Acordare de hrană prin Cantina Socială

FONDURI PENTRU CULTURĂ, CULTE, SPORT ȘI EVENIMENTE

•S-au organizat şi desfăşurat Zilele Municipiului Gherla pe Stadionul Municipal și în Centru

 • S-au organizat evenimente artistice și spectacole cu diferite ocazii

• S-a organizat Nunta de aur

•Iluminat public festiv pentru sărbătorile de iarnă

• Dotarea Centrului Național de Informare Turistică Gherla și organizare de

• Gherla Pedalează–săptămâna mobilității europene

• Întâlnire cu Moș Crăciun în  Parcul Central

• Festivitate 1 Decembrie,

• Spectacol de Crăciun

 • Artificii Revelion

În anul 2017 veniturile Bugetului Local Gherla au fost   în sumă de   61.000.564, 21 lei inclusiv excendentul din 2016 din care s-a cheltuit suma de  47.214.1808,11 lei şi s-a înregistrat un excedent  de 13.786.456,10   lei care s-a reportat pe anul 2018.

 

Referitor la activităţile autofinanţate ( Spitalul, Piaţa Agroalimentară, şcoli şi grădiniţe, Serviciul Voluntar Situaţii Urgenţe, Păşune), în anul  2017 veniturile au fost 12.662.161,72  lei  din care s-a cheltuit 12.143.697,89 lei şi  s-a înregistrat un excedent de 518.463,83 lei  care s-a reportat pe anul 2018.

 

                Pentru anul 2018 totalul  veniturilor  bugetului  local este de  51.967.310  lei.

PENTRU ANUL 2018 NE PROPUNEM SĂ REALIZĂM URMĂTOARELE OBIECTIVE DE INVESTIȚII  ȘI DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE

•Modernizare străzi lotul 6 grupa 3 executie: str.Luncii, str.Fizesului, str. Caramizii, str.Depozitelor, str.Victoriei, Piata Unirii, str.George Cosbuc, Str.Crisan, str.Armeneasca, str. Mihai Viteazu, str.Dragos Voda, str. Stefan cel Mare, Piata Libertatii, str.Vasile Alecsandri, str.Avram Iancu, str.Parcului,  str. George Baritiu, str. Gheorghe Sincai, str. Papiu Ilarian, str Zorilor, str Alexandru Vlahuta,str. Gradinarilor, str Staruintei, str Frasinului, str Liviu Rebreanu, str. Fierarilor, Aleea Brazilor

 

• Instalație de semaforizare situata pe DN 1C la intersectia strazilor Bobalna, Motilor  si str Liviu Rebreanu

 

•Lucrări  Tehnico Edilitare cartierul Hășdății (rețea stradală, deviere rețele de 20KV alimentare cu energie electrică ansamblu de locuințe și iluminat public, canalizare pluvială și gaze)

•Modernizare și Dotare Bibliotecă Municipală

•Reabilitare, Mansardare și Dotare Sediu Primărie 

•Extindere Mansardare reabilitare modernizare și Dotare Scoala Gimnazială nr.1 Gherla

•Sistem de Supraveghere Video în Municipiu Gherla

•Amenajarea terenurilor de sport din Parcul mare al Municipiului Gherla

•Achizitie imobil P-ta Libertatii nr 5

•Procurare Toaletă PUBLICĂ

•Procurare ecograf Doppler 2 sonde- pentru Spitalul Municipal Gherla

•Procurare ecograf Doppler 3 sonde -pentru Spitalul Municipal Gherla

•Amplasare Stație Pompare apă potabilă localitatea Băiță

•Elaborare PT-Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al municipiului Gherla –imobilul situat pe str. 1 Decembrie  nr.16, Casa Laszloffy

•Elaborare SF- construire centru SMURD,

•Elaborare SF Modernizare Stadion Municipal

•Elaborare DALI Reabilitare Clădire str. Liviu Rebreanu f.n. ( fostă CT)

•Elaborare PT- Amenajare grupuri sociale, inst. termice, electrice și sanitare Sc. Gen nr 1-str D. Voda nr 1

•Elaborare PT- Modernizare, mansardare și dotare SC. Gen NR 1-str. Romană nr 120

•Elaborare PT- Modernizare și dotare Ambulatoriu ( Policlinică)

•Elaborare PUZ-Amenajare alei în Parcul Central

•Elaborare PT- Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată

•Elaborare SF-( reactualizare) Amenajare spații subsol lic. Petru Maior

•Elaborare SF- Refațadizare și amenajări exterioare lic. Petru Maior

•Elaborare DALI Reabilitare imobil Piața Libertății nr.3  

•Elaborare DALI Reabilitare clădiri și Amenajare Capelă în Băița, Hășdate și Silivaș

•Elaborare  PT- LTE blocuri ANL str. Fizeșului pentru tineri în regim de închiriere

•Elaborare SF bazin de înot , Elaborare SF-  Panouri intrare Oraș

 

În scopul realizării tuturor obiectivelor propuse, vă mulțumesc că ați sprijinit Administrația Publică Locală,  v-ați îndeplinit datoriile fiscale, v-ați exprimat mulțumirile sau așteptăriile și am nădejdea că veți da dovadă de același spirit civic și implicare în bunul mers al Municipiului Gherla.

 

Înapoi