INFORMAȚII PUBLICE


Primăria Municipiului Gherla funcționează în baza OUG 57 / 2019 privind Codul administrativ.

1. Actele normative care reglementează organizarea si functionarea autoritătilor locale:
- Constitutia României
- Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001
- Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Gherla

2. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritătii locale si ale functionarului cu responsabilităti privind accesul la informatii publice.

- Ioan Neselean-primar
- Mihai Rotar -secretar
- Drăgan Sabin Ioan -consilier superior-Invatamant-Cultura-Relatii    internationale-Informatii publice, Legea nr. 544/2001

3. Coordonatele de contact ale autoritătilor locale 
- Primăria Municipiului Gherla
Str.Bobâlna nr.2
nr.tel. secretariat 0264 241666
centrala 0264 241926
0264 241775
0264 241476
fax/tel. 0264 241666
e-mail
primarie_gherla@yahoo.com -secretariatul primariei
gherla_primaria@yahoo.com - Invatamant-Cultura-Relatii internationale, Informatii si relatii publice
sabin.dragan@gherla.ro

 

Dispozitia primarului privind constituirea comisiei paritare anul 2015.

Înapoi