Materiale sedinta consiliul local


Materialele sedintei:

- A N U N Ţ

EXECUTIE BUGETARA LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2019

- ANEXA - STRUCTURA REŢELEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL GHERLA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

- ANEXA NR. 1 - La Hotararea nr.      din privind stabilirea impozitelor şi taxelor localepentru anul fiscal 2020

- ANEXA NR. 2 - TAXE JUDICIARE DE TIMBRU CONFORM OUG 80/2013

PROIECT - HOTARAREA NR .       /  .12.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2019

- PROIECT - HOTĂRÂREA NR.     din        privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

-  PROIECT -  HOTARARE NR. _____/___.12.2019 privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ, de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2020-2021

- PROIECT -  HOTĂRÂRE NR._______/_____2019 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire, racorduri utilități, acces, în Municipiul Gherla, str. Reformei F.N.

- PROIECT - HOTĂRÂRE NR._______/_____2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

- REFERAT privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire, racorduri utilități, acces în municipiul Gherla, str.Reformei F.N.

REFERAT privind aprobarea contului de executie la 30.11.2019 a bugetului local

REFERAT de aprobare privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2020-2021 conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

REFERAT privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale pentru anul fiscal 2020

REFERAT privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

Înapoi