Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive


REGISTRU DE EVIDENTA PROIECTELOR DE DISPOZITII 

ANUL 2021

 

 

 

Nr

An

Data

Titlu

1

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului municipiului Gherla in Consiliul de Administrație al Grădiniței Arici Pogonici

2

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Grădiniței Căsuța Fermecată

3

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Gherla

4

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Liceului Kemény Zsigmond

5

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Ana Ipătescu

6

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială nr.1 Gherla

7

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Petru Maior

8

2021

04.01.2021

Privind desemnarea reprezentantului primarului Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Grădiniței Veseliei

9

2021

05.01.2021

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ----

10

2021

05.01.2021

privind convocarea consiliului local in sedinta de indata

11

2021

06.01.2021

privind numerotarea interna a unor formulare financiar-contabile

12

2021

07.01.2021

privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune ,, delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla judetul Cluj -procedura simplificata OFFLINE

13

2021

07.01.2021

privind încetarea acordării meselor gratuite la Cantina de Ajutor Social

14

2021

07.01.2021

privind încetarea acordării meselor gratuite la Cantina de Ajutor Social

15

2021

07.01.2021

privind încetarea acordării meselor gratuite la Cantina de Ajutor Social

16

2021

08.01.2021

Privind încetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

17

2021

08.01.2021

Privind încetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

18

2021

08.01.2021

Privind acordarea a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

19

2021

08.01.2021

Privind angajarea pe perioadă nedeterminată a doamnei ---, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

20

2021

08.01.2021

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

21

2021

08.01.2021

Privind încetarea plății ajutorului social

22

2021

08.01.2021

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

23

2021

08.01.2021

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

24

2021

11.01.2021

Privind constituirea Nucleului Local de Coordonare

25

2021

11.01.2021

Privind angajarea pe perioadă determinată, a doamnei --- în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

26

2021

11.01.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

27

2021

11.01.2021

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publică Furnizare de produse alimentare Cantina de Ajutor Social a Municipiului Gherla

28

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

29

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

30

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

31

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

32

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

33

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

34

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

35

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

36

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

37

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

38

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

39

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

40

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

41

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

42

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

43

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

44

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

45

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

46

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

47

2021

11.01.2021

privind stabilirea salariului de baza

48

2021

12.01.2021

privind modificarea dispozitiei nr.12/2021 de constituire a comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune ,,Delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla județul Cluj- procedură simplificată OFFLINE

49

2021

12.01.2021

Privind reorganizare Grupului de lucru la nivelul Municipiului Gherla, pentru derularea Programului Operational pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

50

2021

14.01.2021

privind constituirea Comisiei de selectie a membrilor Consiliului de Administratie a SC ADP Gherla SA

51

2021

14.01.2021

pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

52

2021

14.01.2021

privind numire curatela speciala

53

2021

14.01.2021

Privind suspendarea contractului individual de munca al d-lui --- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

54

2021

14.01.2021

Privind suspendarea contractului individual de munca al d-lui Guță Marius in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultură Gherla

55

2021

14.01.2021

Privind suspendarea contractului individual de muncă al d-lui --- în funcțuia de referent I în cadrul Casei de Cultură Gherla

56

2021

14.01.2021

Privind completarea anexei Regulamentului de ordine interioară pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii starii de alerta 13.01.2021-11.02.2021

57

2021

15.01.2021

Privind convocarea Consiliului Local in ședință publica ordinara

58

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei ---- asistent asistent medical in cadrul Compartimentului de asistenta medicala din unitatile de invatamant al directiei RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 Gherla

59

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei ---- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

60

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei -- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

61

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

62

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

63

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei -- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

64

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- medic stomatolog în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

65

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

66

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

67

2021

15.01.2021

privind delegarea domnului --- medic primar în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

68

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

69

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

70

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

71

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- medic stomatolog în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

72

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

73

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- meidc în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

74

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

75

2021

15.01.2021

privind delegarea doamnei --- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

76

2021

15.01.2021

Privind încetarea activității doamnei --- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

77

2021

15.01.2021

privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului juridic, relații cu publicul si consilul local, muncă in folosul comunității, organizat in data de 15.02.2021

78

2021

15.01.2021

privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului prestații sociale al Direcției de asistență socială

79

2021

15.01.2021

privind stabilirea salariului de bază brut lunar al doamnei -- angajată in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

80

2021

15.01.2021

privind stabilirea salariului de bază brut lunar al domnului --- angajat in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

81

2021

15.01.2021

privind stabilirea salariului de bază brut lunar al doamnei --- angajată in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

82

2021

15.01.2021

privind stabilirea salariului de bază brut lunar al domnului --- angajat in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

83

2021

15.01.2021

privind stabilirea salariului de bază brut lunar al domnului -- angajat in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

84

2021

15.01.2021

privind stabilirea salariului de bază brut lunar al domnului --- angajat in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

85

2021

15.01.2021

privind stabilirea salariului de bază brut lunar al doamnei -- angajată in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

86

2021

19.01.2021

privind acordare ajutor incalzire

87

2021

19.01.2021

privind detașarea în cadrul Serviciului Administrativ-Gospodaresc a domnului --- - muncitor calificat - de la SC ADP SA Gherla

88

2021

19.01.2021

privind detașarea în cadrul Serviciului Administrativ-Gospodăresca domnului -- -muncitor calificat- de la SC ADP SA Gherla

89

2021

20.01.2021

Privind stabilirea salariului de bază ca urmare a modificării sporului de vechime, al doamnei ---, asistent personal al persoanei cu handicap grav

90

2021

20.01.2021

Privind încetarea contractului individual de muncă ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă a domnului Bob Leontin, asistent personal al persoanei cu handicap grav

91

2021

20.01.2021

Privind numire curatelă

92

2021

20.01.2021

privind stabilirea salariului de bază, ca urmare a modificării sporului de vechime, doamnei ---, asistent medical principal din cadrul Compartimentului de Asistență din unitățile de învățământ din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

93

2021

20.01.2021

privind constituirea Comisei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul procedurii de achiziție publică: „Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, caiet de sarcini, documentații tehnice, DTAC), asistență tehnică, verificarea tehnoică a proiectului si execuție lucrări de instalare a sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței cetățenilor din Municipiul Gherla, Componenta B „ Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla, județul Cluj, aferent proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infracționalității, Cod SMIS 2014+: 123489”

94

2021

21.01.2021

privind numirea doamnei --- , in functia de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

95

2021

21.01.2021

Privind numirea doamnei  doctor --- in functia de director medical interimar al Spitalului Municipal Gherla

96

2021

21.01.2021

privind numirea  dnei ---  în funcția de director economic interimar al Spitalului Municipiului Gherla

97

2021

22.01.2021

privind incetarea contractului individual de munca al domnului ---, portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

98

2021

22.01.2021

privind numire curatela speciala

99

2021

22.01.2021

Privind numirea reprezentantului Primarului Municipiului Gherla în funcția de membru în Consiliul de Administrație alMunicipal Gherla

100

2021

22.01.2021

Privind convocarea consiliului local Gherla in ședință publica ordinara

101

2021

22.01.2021

Privind reglementarea accesului pe platforma electronica SEAP -

102

2021

25.01.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite domnului ---

103

2021

25.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale ---

104

2021

25.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

105

2021

25.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

106

2021

25.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

107

2021

25.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

108

2021

25.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

109

2021

25.01.2021

privind incetarea contractului individual de munca prin demisie a doamnei --, asistent personal al persoanei cu handicap grav

110

2021

26.01.2021

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei --, mama minorului ---, persoană cu handicap grav

111

2021

26.01.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare

112

2021

26.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

113

2021

26.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

114

2021

26.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

115

2021

26.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

116

2021

26.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

117

2021

26.01.2021

Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale

118

2021

26.01.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

119

2021

26.01.2021

privind sancționarea disciplinara a ---in functia publica de execuție de consilier juridic cl. I grad profesional principal in cadrul Compartimentului juridic al Biroului Juridic , relații cu publicul si consiliul local, registratura, munca in folosul comunității

120

2021

26.01.2021

Privind angajarea domnului --, pe postul de conducător autospecială in cadrul SVSU

121

2021

27.01.2021

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

122

2021

27.01.2021

Privind modificarea numărului de membri al alocației pentru susținerea familiei acordate

123

2021

28.01.2021

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

124

2021

28.01.2021

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și stabilirea cuantumului acesteia

125

2021

28.01.2021

Privind încetarea plății ajutorului social

126

2021

28.01.2021

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

127

2021

28.01.2021

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

128

2021

29.01.2021

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

129

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

130

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --, persoană cu handicap grav

131

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

132

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

133

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

134

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna --, persoană cu handicap grav

135

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --, persoană cu handicap grav

136

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

137

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

138

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

139

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --,tatăl minorului -- persoană cu handicap grav

140

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna --, persoană cu handicap grav

141

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna --, persoană cu handicap grav

142

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --, persoană cu handicap grav

143

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

144

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

145

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

146

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

147

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

148

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

149

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

150

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --, persoană cu handicap grav

151

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

152

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

153

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

154

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --, persoană cu handicap grav

155

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, mama minorului --- persoană cu handicap grav

156

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

157

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

158

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

159

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, mama minorului --- persoană cu handicap grav

160

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

161

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

162

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---- persoană cu handicap grav

163

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

164

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, mama minorului ---- persoană cu handicap grav

165

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

166

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

167

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna --, mama minorului --- persoană cu handicap grav

168

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

169

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

170

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

171

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, mama minorului ---- persoană cu handicap grav

172

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---- persoană cu handicap grav

173

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

174

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

175

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna Becheanu Eugenia, persoană cu handicap grav

176

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

177

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

178

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, tatăl minorului --- persoană cu handicap grav

179

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

180

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

181

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

182

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

183

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

184

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

185

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

186

2021

01.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

187

2021

01.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav, doamnei ----

188

2021

01.02.2021

Privind încetarea activității doamnei ---- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

189

2021

01.02.2021

Privind încetarea activității doamnei ---- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

190

2021

02.02.2021

privind încetarea activității doamnei ----, medica în cadrul Compartimentului de servicii sociale, centrul de îngrijire la domiciliu al Direcției de asistențî socială

191

2021

02.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav-

192

2021

02.02.2021

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav -

193

2021

02.02.2021

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit -

194

2021

02.02.2021

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluarea activității domnului --- în funcția de referent I în cadrul Casei de Cultură Gherla

195

2021

02.02.2021

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă si reluarea activității domnului --- în funcția de referent I în cadrul Casei de Cultură Gherla

196

2021

02.02.2021

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă și reluarea activității domnului ---- în funcția de referent I în cadrul Casei de Cultură Gherla

197

2021

02.02.2021

privind angajarea pe perioadă determinată, a doamnei ---- în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

198

2021

02.02.2021

Privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului ----, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

199

2021

02.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

200

2021

02.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

201

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

202

2021

02.02.2021

privind acordare ajutor încălzire

203

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --, tatal minorului --- persoană cu handicap grav

204

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

205

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

206

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

207

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna -----, persoană cu handicap grav

208

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

209

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

210

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

211

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---- persoană cu handicap grav

212

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

213

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

214

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, tatal minorului ---- persoană cu handicap grav

215

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

216

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, tatal minorului --- persoană cu handicap grav

217

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

218

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna -----, persoană cu handicap grav

219

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

220

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

221

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

222

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ----, persoană cu handicap grav

223

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul -----, persoană cu handicap grav

224

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, persoană cu handicap grav

225

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ---, persoană cu handicap grav

226

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, mama minorului ---- persoană cu handicap grav

227

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul ----, tutore al ---- persoană cu handicap grav

228

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază doamna ---, persoană cu handicap grav

229

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază domnul --- persoană cu handicap grav

230

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --- , persoană cu handicap grav

231

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----- persoană cu handicap grav

232

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

233

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

234

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

235

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

236

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

237

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

238

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

239

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

240

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

241

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

242

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

243

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

244

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

245

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

246

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

247

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

248

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

249

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

250

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --- persoană cu handicap grav

251

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

252

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --, persoană cu handicap grav

253

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care ---, persoană cu handicap grav

254

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --- persoană cu handicap grav

255

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --, persoană cu handicap grav

256

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --, persoană cu handicap grav

257

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --, persoană cu handicap grav

258

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --, mama minorului --- persoană cu handicap grav

259

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

260

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

261

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

262

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

263

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

264

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

265

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

266

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

267

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

268

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază --, persoană cu handicap grav

269

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

270

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

271

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

272

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

273

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

274

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

275

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ----, persoană cu handicap grav

276

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

277

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

278

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, tutore al lui --- persoană cu handicap grav

279

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

280

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

281

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

282

2021

02.02.2021

privind stabilirea indemnizației lunare nete de care beneficiază ---, persoană cu handicap grav

283

2021

05.02.2021

Privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului ---in functia publica de execuție de consilier clasa I , grad profesional principal in cadrul Compartimentului gestionarea actelor-arhiva

284

2021

05.02.2021

privind incetarea mesei la cantina de ajutor social

285

2021

05.02.2021

privind incetarea mesei la cantina de ajutor social

286

2021

05.02.2021

privind efectuarea orelor suplimentare de catre personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor de specialitate din subordinea Consiliului Local

287

2021

08.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

288

2021

08.02.2021

Privind angajarea pe perioada determinata a doamnei --- în functia de asistent al persoanei cu handicap grav

289

2021

08.02.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

290

2021

08.02.2021

Privind stabilirea salariului de bază

291

2021

08.02.2021

Privind stabilirea salariului de bază

292

2021

08.02.2021

Privind stabilirea salariului de bază

293

2021

08.02.2021

Privind stabilirea salariului de bază

294

2021

08.02.2021

Privind stabilirea salariului de bază

295

2021

08.02.2021

Privind stabilirea salariului de bază

296

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

297

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

298

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

299

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

300

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

301

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

302

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

303

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

304

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

305

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

306

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

307

2021

08.02.2021

privind numirea comisiei de receptie ,, Reabilitare teren de tenis si amplasare tribuna cu 70 de scaune si vestiar demontabil

308

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

309

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

310

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

311

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

312

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

313

2021

08.02.2021

privind stabilirea salariului de baza

314

2021

08.02.2021

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul procedurii de achiziție publică ,,Servicii de proiectare (Întocmire documentații tehnice  (PT+DDE+CS+ DTAC), asistenta tehnica, verificarea tehnica a proiectului si executia lucrarilor de constructii  Componenta A RESTAURAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA-IMOBILUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR 16, CASA LASZLOFFY”  aferent proiectului: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii, Cod SMIS 2014+: 123489

315

2021

11.02.2021

pentru acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

316

2021

11.02.2021

privind acordare masa la cantina de ajutor social

317

2021

12.02.2021

Privind modificarea Dispoziției Primarului nr.49/2021 privind reorganizarea grupului de lucru la nivelul municipiului Gherla, pentru derularea POAD

318

2021

12.02.2021

Privind încetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social

319

2021

12.02.2021

Privind încetarea plății ajutorului social

320

2021

12.02.2021

Privind completarea anexei Regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariatilor din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Gherla , pe perioada instituirii starii de alerta

321

2021

12.02.2021

Privind numire curatela speciala

322

2021

17.02.2021

privind numire curatela speciala

323

2021

18.02.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

324

2021

18.02.2021

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

325

2021

18.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

326

2021

18.02.2021

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

327

2021

18.02.2021

Privind încetarea a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

328

2021

18.02.2021

privind stabilirea salarului de bază ca urmare a modificării sporului de vechime, al doamnei ===, asistent personal al persoanei cu handicap grav

329

2021

18.02.2021

privind stabilirea salariului de bază ca urmare a modificării sporului de vechime, al doamnei ---, asistent personal al persoanei cu handicap grav

330

2021

19.02.2021

privind convocarea consiliului local Gherla in sedinta ordinara

331

2021

22.02.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

332

2021

22.02.2021

Privind acordarea a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla pe o perioadă de 90 de zile

333

2021

22.02.2021

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

334

2021

23.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

335

2021

23.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

336

2021

23.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

337

2021

23.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

338

2021

23.02.2021

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav

339

2021

23.02.2021

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite, domnului --, tatăl minorului ---, persoană cu handicap grav

340

2021

23.02.2021

Privind înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Gherla

341

2021

23.02.2021

privind delegarea doamnei ----, medic stomatolog în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

342

2021

23.02.2021

privind delegarea doamnei ---, medic stomatolog în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

343

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

344

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---- asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

345

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

346

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

347

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

348

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

349

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

350

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

351

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, medic primar în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

352

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

353

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

354

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

355

2021

23.02.2021

privind încetarea delegării doamnei ---, asistent medical în cadrul Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ al Direcției RUNOS al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla la Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 Gherla

356

2021

23.02.2021

Privind împuternicirea domnului --- pentru a semna Anexa 2 si Anexa 3 ale contractului prevăzut de OMS nr.72/2021 pentru Centrul de vaccinare din Gherla

357

2021

24.02.2021

privind numirea Comisiei de recepție  - Modernizare strazi lot I-III din Municipiul Gherla

358

2021

24.02.2021

privind numirea Comisiei de recepție finala pentru - Reparații curente Piata Agroalimentară str. Trandafirilor FN , Municipiul Gherla

359

2021

24.02.2021

privind numirea Comisiei de recepție  - Modernizare strazi lot IV din Municipiul Gherla

360

2021

25.02.2021

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și stabilirea cuantumului acesteia -

361

2021

25.02.2021

Privind încetarea plății ajutorului social -

362

2021

25.02.2021

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și stabilirea cuantumului acesteia -

363

2021

25.02.2021

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei -

364

2021

26.02.2021

Privind încetarea acordării a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla -

365

2021

26.02.2021

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei -

366

2021

26.02.2021

privind numirea unui responsabil cu urmărirea in timo a imobilelor proprietate a Municipiului Gherla

367

2021

01.03.2021

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul --

368

2021

01.03.2021

privind numirea pe perioada nedeterminata a doamnei ----in functia publica de execuție de consilier , clasa I , grad profesional principal in cadrul Compartimentului prestații sociale al DAS

369

2021

01.03.2021

privind desemnarea domnului MAHALEAN LICA PAUL, in functia de demnitate publica de viceprimar al Municipiului Gherla , în vederea întocmirii fișelor de post pentru funcționarii publici aflată în subordinea directă a Primarului Municipiului Gherla

370

2021

01.03.2021

privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

371

2021

01.03.2021

privind încetarea activității domnului -- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

372

2021

01.03.2021

privind angajarea pe perioada nedeterminată  a doamnei ---, în functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

373

2021

02.03.2021

privind numirea pe perioadă nedeterminată a doamnei --- în funcția publică de execuție de consilier juridic , clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului juridic din cadrul Biroului Juridic, relații cu publicul și consiliul local, învățământ cultură , muncă în folosul comunității

374

2021

04.03.2021

privind acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30 % din venitul pe persoană, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași perioadă, la Cantina de Ajutor Social Gherla

375

2021

04.03.2021

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

376

2021

04.03.2021

Privind întocmirea planului de servicii privind pe copilul

377

2021

04.03.2021

Privind întocmirea planului de servicii privind pe copilul

378

2021

04.03.2021

Privind întocmirea planului de servicii privind pe copilul

379

2021

04.03.2021

Privind întocmirea planului de servicii privind pe copilul

 

 

REGISTRU PROIECTE DE  DISPOZITII

AN 2020

 

NR. DIPOZITIE

   An

     Data

                                      Titlu

1

2020

07.01.2020

Privind convocarea Consiliului Local Gherla in ședință publica de îndată

2

2020

13.01.2020

privind numerotarea interna a unor formulare financiar-contabile

3

2020

13.01.2020

Privind numirea d-nei SOMLEA MIHAELA RODICA în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

4

2020

13.01.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

5

2020

14.01.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

6

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza a domnului secretar general UAT

7

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului  …. în funcția publica de conducere de director executiv

8

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului ----- în funcția de administrator public

9

2020

14.01.2020

privind stabilirea indemnizației domnului Neselean Ioan in funcția de demnitate publica de Primar al Municipiului Gherla

10

2020

14.01.2020

privind stabilirea indemnizației doamnei TRIF IULIA MARIA in funcția de demnitate publica de viceprimar al Municipiului Gherla

11

2020

15.01.2020

Privind modificarea Dispozitiei nr.209/27.02.2015 si a Dispozitiei nr.1671/30.12.2014 privind soluționarea notificării formulate in temeiul Legii nr.10/2001 de către petenta ___ domiciliata in Baia Mare, str. ----, jud. Maramures, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul inscris in C.F. nr.82 Gherla, topo. 434,435,436 si a notificarii inaintata de catre petenta -----(decedata) fost domiciliu in Ungaria, ----cu domiciliul ales in Gherla, str.----- , jud. Cluj, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul înscris in CF nr. 82 Gherla, număr top.434

12

2020

15.01.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

13

2020

17.01.2020

privind acordare ajutor de încălzire

14

2020

17.01.2020

privind acordare ajutor de încălzire

15

2020

17.01.2020

Privind modificarea salariului de baza - muncitor calificat detașat in cadrul Compartimenului Adminstrativ

16

2020

17.01.2020

Privind modificarea salariului de baza - muncitor calificat detasat in cadrul Compartimenului Adminstrativ

17

2020

20.01.2020

privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite

18

2020

20.01.2020

Privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite

19

2020

20.01.2020

privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

20

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

21

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

22

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

23

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

24

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii -muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

25

2020

23.01.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in sedinta ordinara

26

2020

23.01.2020

privind acordarea unei mese la plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași persoana , la Cantina de Ajutor Social

27

2020

23.01.2020

Privind încetarea activității doamnei ..din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

28

2020

27.01.2020

privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, …..asistent medical din cadrul Centrului de ingrijiri la domiciliu din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

29

2020

27.01.2020

Privind incetarea acordării a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

30

2020

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime …, politist local , grad profesional principal in cadrul Compartimenul disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului

31

2020

28.01.2020

pentru angajarea pe perioada nedeterminata in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

32

2020

28.01.2020

privind angajarea pe perioada determinata, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

33

2020

28.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului

34

2020

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime …..muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

35

2020

31.01.2020

Privind numire curatela speciala

36

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate

37

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

38

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordare

39

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

40

2020

31.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite,

41

2020

31.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

42

2020

31.01.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite

43

2020

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

44

2020

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

45

2020

31.01.2020

privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei ---- in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

46

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

47

2020

31.01.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

48

2020

31.01.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ----

49

2020

31.01.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare

50

2020

31.01.2020

Privind încetarea plătii ajutorului social

51

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social

52

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

53

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

54

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

55

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

56

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

57

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

58

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

59

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

60

2020

31.01.2020

Privind numirea in funcția publica de execuție de consilier, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de Urbanism si amenajarea teritoriu al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla

61

2020

31.01.2020

privind suspendare ajutor social

62

2020

03.02.2020

privind angajarea pe perioada  determinata in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

63

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

64

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

65

2020

04.02.2020

privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații de taxi

66

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

67

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

68

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap grav

69

2020

04.02.2020

privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

70

2020

05.02.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a domnului ----- in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

71

2020

05.02.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite doamnei

72

2020

05.02.2020

privind radierea de drept a sancțiunii disciplinare ,,mustrare scrisa''

73

2020

06.02.2020

privind numire curatela speciala

74

2020

06.02.2020

privind încetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ---- , tatal minorului---, persoana cu handicap grav

75

2020

07.02.2020

privind încetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite

76

2020

10.02.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca si reluarea activității doamnei ---- medic stomatolog in cadrul Compartimentului de asistenta medicala din unitățile de învățământ

77

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizație lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

78

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

79

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

80

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

81

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

82

2020

13.02.2020

Privind convocarea consiliului local Gherla in ședință extraordinara

83

2020

13.02.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

84

2020

13.02.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime doamnei -----, in functia publica de executie de consilier achizitii publice, grad profesional asistent in cadrul Biroului achizitii publice, investitii

85

2020

13.02.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, șofer in cadrul SVSU

86

2020

14.02.2020

Privind numirea domnului doctor __ in funcția de director medical interimar al Spitalului Municipal Gherla

87

2020

17.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

88

2020

17.02.2020

privind încetarea plații indemnizației cuvenita

89

2020

20.02.2020

privind constituirea Comisiei de Probleme de apărare

90

2020

20.02.2020

Privind convocarea consiliului local gherla in ședință extraordinara

91

2020

21.02.2020

Privind  numire curatela speciala

92

2020

21.02.2020

Privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

93

2020

21.02.2020

privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării gradației de vechime,

94

2020

24.02.2020

privind desemnarea secretarului UAT Gherla cu aplicarea disp. art.490  din  OUG 57/2019 privind  codul administrativ

95

2020

25.02.2020

Privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi ai a unei autorizații taxi

96

2020

25.02.2020

Privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații taxi

97

2020

27.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap  grav

98

2020

28.02.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

99

2020

28.02.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

100

2020

28.02.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

101

2020

28.02.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

102

2020

28.02.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

103

2020

28.02.2020

privind modificare cuantumului ajutorului social

104

2020

28.02.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

105

2020

28.02.2020

privind suspendarea plații ajutorului social

106

2020

28.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

107

2020

02.03.2020

privind încetarea contractului individual de munca- pe perioada determinata al doamnei …..medic dentist in cadrul Compartimentului de asistenta medicala din unitățile de învățământ

108

2020

28.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

109

2020

02.03.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

110

2020

02.03.2020

privind angajarea pe perioada determinată in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

111

2020

02.03.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

112

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului …..in funcția de  administrator public

113

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei, …consilier in cadrul cabinetului primarului Municipiului Gherla

114

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei-----, consilier in cadrul cabinetului primarului Municipiului Gherla

115

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al domnului … in funcția de inspector de specialitate in cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a persoanei

116

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …in funcția de inspector de specialitate

117

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei ----in funcția de director-responsabil de activitate in cadrul CENTRULUI NATIONAL DE INFORMARE TURISTICA

118

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei ….. in functia publica de execuție de auditor superior

119

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei …. in functia publica de execuție de auditor superior

120

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …..in funcția publica de execuție de consilier principal

121

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza …..in funcția publica de execuție de consilier asistent

122

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……in funcția publica de execuție de consilier principal

123

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -----in funcția publica de execuție de consilier principal

124

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui….  in functia publica de execuție de polițist local III superior

125

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….in functia publica de execuție de polițist local III superior

126

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….in functia publica de execuție de polițist local principal

127

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….in functia publica de conducere de Sef Serviciu Politia Locala

128

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …in functia publica de execuție de Sef SVSU

129

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ….in funcția publica de execuție de polițist local III superior

130

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ….in functia publica de execuție de polițist local

131

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dlui…  in functia publica de execuție de polițist local principal

132

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …in functia publica de execuție de polițist local principal

133

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ... in functia publica de execuție de polițist local PRINCIPAL

134

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui --- in functia publica de execuție de polițist local ASISTENT

135

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui … in functia publica de execuție de polițist local

136

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in functia publica de execuție de polițist local

137

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …….. in functia publica de execuție de polițist local

138

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier superior

139

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……… in funcita publica de conducere de director executiv

140

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui…….in funcția publica de execuție de consilier principal

141

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …………  in funcția publica de execuție

142

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -------- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

143

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -------- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

144

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

145

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ----- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

146

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ----- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

147

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

148

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

149

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui……… in functia publica de conducere de sef birou

150

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

151

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ……. in funcția publica de execuție de consilier principal

152

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

153

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui  …. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

154

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……… in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

155

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

156

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

157

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

158

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in functia publica de conducere de director executiv

159

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …….. in functia publica de execuție de consilier achiziții publice asistent

160

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ---- in functia publica de execuție de consilier achiziții publice asistent

161

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …. in functia publica de execuție de consilier achiziții publice asistent

162

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ----- in functia publica de execuție de consilier achiziții publice superior

163

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….. in functia publica de execuție de consilier achiziții publice superior

164

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de execuție de consilier asistent

165

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …….. in funcția publica de execuție de consilier asistent

166

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ……… in funcția publica de execuție de consilier superior

167

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……. in funcția publica de execuție de consilier superior

168

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …… in funcția publica de execuție de consilier superior

169

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ……. - in functia publica de conducere de arhitect sef

170

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier principal

171

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

172

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ………. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

173

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ---- in funcția publica de execuție de consilier pricipal

174

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dlui ---- in funcția publica de execuție de consilier pricipal

175

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dlui ----- in funcția publica de execuție de consilier asistent

176

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …. in funcția publica de execuție de consilier principal

177

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de conducere de director executiv

178

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …. in funcția publica de execuție de consilier superior

179

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ………. in funcția publica de execuție de consilier superior

180

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …… in funcția publica de execuție de consilier superior

181

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ……….  in funcția publica de execuție de consilier superior

182

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ……….  in funcția publica de execuție de consilier asistent

183

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……….. in functia publica de conducere de director executiv

184

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ………  in funcția publica de execuție de referent superior

185

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ………  in funcția publica de execuție de CONSILIER superior

186

2020

02.03.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ………. in functia publica de Secretar General UAT

187

2020

02.03.2020

Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea unui contract de  finanțare nerambursabilă pentru programe sportive, desfășurate de structurile sportive –cluburi și asociații din Municipiul Gherla și pentru reparații  și construcție locașuri de cult și construcții conexe

188

2020

03.03.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

189

2020

04.03.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenire persoanei cu handicap grav

190

2020

04.03.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenire persoanei cu handicap grav

191

2020

05.03.2020

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica ,,EXTINDERE, MANSARDARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHERLA  ,,

192

2020

05.03.2020

privind convocarea consiliului local in ședință extraordinară- de îndată

193

2020

09.03.2020

pentru desemnarea domnului Secretar General UAT pentru întocmirea fiselor de post pentru funcționarii publici aflați in subordinea directa a Primarului Municipiului Gherla

194

2020

09.03.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul….

195

2020

09.03.2020

privind modificarea ROF pt. stabilire program cu publicul

196

2020

10.03.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

197

2020

11.03.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

198

2020

12.03.2020

privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Gherla la Gradinita Arici Pogonici

199

2020

12.03.2020

Privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării sporului de vechime

200

2020

12.03.2020

Privind constituire comisie de examinare a candidatului înscris la concursul de ocupare a postului de medic specialist in specialitatea neurologie din cadrul Spitalului Municipal Gherla

201

2020

13.03.2020

privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații taxi

202

2020

13.03.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ----

203

2020

16.03.2020

privind constituirea Comisiei Municipale pentru Recensământul Populației si a Locuințelor din Romania in anul 2021

204

2020

16.03.2020

Privind constituirea Comisiei Municipale Pentru Recensământul General Agricol

205

2020

18.03.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica Proiectare si Execuție lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri sistematizare pe verticala- in municipiul Gherla, str. Fizesului F.N.- Ansamblu de locuințe prin ANL, nr. anunț de participare simplificat

206

2020

18.03.2020

privind completarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului Municipiului Gherla pe perioada instituirii stării de urgenta

207

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ….., asistent medical in cadrul Centrului de îngrijire la domiciliu

208

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ______, politist local in cadrul Serviciului Public de Politie locala

209

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ____, referent la Centrul National de Informare si Promovare Turistica

210

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ____, consilier principal in cadrul Direcției de Administratie Publica Locala

211

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, d-nei _____- îngrijitor bolnavi la domiciliu in cadrul Direcției de Asistenta Sociala

212

2020

20.03.2020

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Gherla în ședință publică ordinară

213

2020

24.03.2020

privind încetarea contractului individual de munca ca urmare a pensionării anticipate parțiale

214

2020

24.03.2020

privind încetarea ajutorului social BALOG NICOLAE IOAN

215

2020

24.03.2020

privind stabilirea cuantumului si efectuarea plații ajutorului de înmormântare  in temeiul art. 28 alin.4 din Legea 416/2001

216

2020

24.03.2020

privind acordarea unei mese cu plata integrala la Cantina de Ajutor Social

217

2020

25.03.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

218

2020

26.03.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social pe o perioada de 90 de zile

219

2020

30.03.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

220

2020

31.03.2020

privind încetarea ajutorului social cuvenit

221

2020

31.03.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit   

222

2020

31.03.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

223

2020

31.03.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

224

2020

31.03.2020

privind încetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social

225

2020

31.03.2020

privind încetarea contractului de munca ca urmare pensionării anticipate

226

2020

31.03.2020

Privind acordare masa la cantina

227

2020

01.04.2020

privind acordarea zilelor libere conforma legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ domnului --- consilier superior din cadrul Direcției de urbanism

228

2020

01.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei …. portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

229

2020

01.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform legii nr.19/2020 pentru supravegherea copilului minor în situația inchiderii temporare a unităților de invatamant dnei….., consilier asistent in cadrul DAS

230

2020

02.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

231

2020

02.04.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite, domnului _______ tatal minorului ________ , persoana cu handicap

232

2020

02.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

233

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

234

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

235

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

236

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

237

2020

02.04.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite, doamnei ------  mama minorului ------ , persoana cu handicap

238

2020

03.04.2020

Privind acordare masa la Cantina

239

2020

03.04.2020

Privind acordare masa la Cantina

240

2020

03.04.2020

Privind acordare masa la Cantina

241

2020

03.04.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei  ---- mama minorului ----, persoana cu handicap

242

2020

03.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap

243

2020

03.04.2020

privind încetarea plații indemnizației cuvenite

244

2020

03.04.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla pe o perioada de 90 de zile

245

2020

06.04.2020

privind numirea d-nei ______ in functia de director economic interminar al Spitalului Municipal Gherla

246

2020

06.04.2020

privind acordarea unei mese la Cantina de Ajutor Social

247

2020

07.04.2020

privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgenta, a Centrului Operativ cu Activitate Temporara pentru gestionarea situațiilor de urgenta si aprobare a Regulamentului privind organizarea, atribuțiile si funcționarea Comitetului Local pentru Situații  de Urgentă

248

2020

07.04.2020

Privind retragerea unei autorizații de taxi

249

2020

07.04.2020

privind convocarea a Consiliului Local al Municipiului Gherla in ședință publica extraordinara convocata de îndată

250

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ….., asistent medical in cadrul Centrului de Ingrijire la domiciliu

251

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de invatamant, d-nei------, referent la Centrul National de Informare si Promovare Turistica

252

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unităților de învățământ, d-lui ….., consilier superior in cadrul Direcției Urbanism si Administrarea teritorului

253

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, d-nei ….., in functia publica de executie de consilier

254

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, d-nei ……., consilier asistent in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

255

2020

07.04.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

256

2020

07.04.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla pe perioada stării de urgenta

257

2020

08.04.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

258

2020

08.04.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

259

2020

08.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei

260

2020

08.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ doamnei ….., îngrijitor curățenie in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

261

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ….- Bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

262

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. ---- - bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

263

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. …. - muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie Gherla

264

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. …… - muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie Gherla

265

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. …..- in functia de referent in cadrul Casei de Cultura Gherla

266

2020

09.04.2020

privind acordarea unei  mese gratuite la Cantina de Ajutor Social pe perioada stării de urgenta

267

2020

13.04.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social

268

2020

13.04.2020

privind încetarea plătii ajutorului social

269

2020

13.04.2020

privind încetarea plătii ajutorului social

270

2020

13.04.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 

271

2020

13.04.2020

privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării gradației de vechime domnului …., asistent personal al persoanei cu handicap grav

272

2020

13.04.2020

Privind stabilirea salariului de baza , ca salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, doamnei ….., in funcția publica de execuție de consilier , grad profesional principal  in Cadrul Compartimentului dosare profesionale, raportări, statistice

273

2020

15.04.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla pe perioada stării de urgenta

274

2020

15.04.2020

Privind rectificare act căsătorie

275

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului …. in funcția de referent la Casa de Cultura Gherla

276

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului … in functia de gestionar custode in cadrul Muzeului de istorie Gherla

277

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ….. in funcția de bibliotecar  in cadrul  Bibliotecii Municipale Gherla

278

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ….. - bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

279

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor

280

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor

281

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ,

282

2020

16.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

283

2020

16.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

284

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

285

2020

21.04.2020

Privind încetare masa la Cantina de Ajutor Social

286

2020

21.04.2020

Privind încetarea plații ajutorului social

287

2020

21.04.2020

privind completarea Regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii de urgenta

288

2020

24.04.2020

privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

289

2020

28.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

290

2020

28.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

291

2020

28.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

292

2020

28.04.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca al doamnei ….., portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

293

2020

28.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei …….., portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

294

2020

30.04.2020

Privind stabilire cuantum ajutor social

295

2020

30.04.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

296

2020

30.04.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

297

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

298

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

299

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

300

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

301

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

302

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

303

2020

30.04.2020

Privind constituirea a Comisiei de evaluare privind închirierea bunurilor proprietate publica sau privată a Municipiului Gherla

304

2020

04.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al d-nei …. in funcția de casier in cadrul Cinematografului Pacea Gherla

305

2020

04.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al d-lui …. in funcția de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pacea Gherla

306

2020

05.05.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

307

2020

05.05.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

308

2020

06.05.2020

privind convocarea consiliului local in ședință extraordinara convocata de îndată

309

2020

07.05.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

310

2020

07.05.2020

Pentru angajarea pe perioada determinata a doamnei ….. in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

311

2020

07.05.2020

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

312

2020

07.05.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publică -Proiectare și execuție lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri sistematizare pe verticală - in Municipiul Gherla str. Fizeșului FN- ansamblu de locuințe prin ANL

313

2020

08.05.2020

privind încetare plata ajutor social

314

2020

11.05.2020

privind aprobarea modificării locului de munca a doamnei …… , funcționar public in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla pe perioada stării de urgenta

315

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

316

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

317

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

318

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

319

2020

14.05.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

320

2020

14.05.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

321

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

322

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

323

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

324

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

325

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

326

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

327

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

328

2020

14.05.2020

privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

329

2020

14.05.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

330

2020

15.05.2020

privind nominalizarea echipei de implementare a proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Gherla precum si acordarea unei procent la salariului de baza membrilor nominalizați in echipa de proiect

331

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca domnului ….. in functia de referent I in cadrul casei de Cultura Gherla

332

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca domnului ….. in functia de referent I in cadrul casei de Cultura Gherla

333

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca domnului ………. in functia de referent I in cadrul casei de Cultura Gherla

334

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ….. in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

335

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al domnului …..  in functia de supraveghetor in cadrul Cinematografului Pacea

336

2020

15.05.2020

Privind acordarea zilelor libere confirm legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

337

2020

15.05.2020

Privind acordarea zilelor libere confirm legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

338

2020

15.05.2020

privind completarea regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla pe perioada instituirii stării de alerta

339

2020

18.05.2020

Privind acordarea zilelor libere conform legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situatia inchirierii temporare a unităților de învățământ

340

2020

18.05.2020

Privind stabilirea spațiilor de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice si private de tipul centrului rezidențial pentru copii si adulți, cu sau fără dizabilități, precum si pentru alte categorii vulnerabile aflate in izolare preventiva la locul de munca sau in zona special dedicate in care nu au acces persoane din exterior

341

2020

21.05.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite

342

2020

21.05.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite

343

2020

21.05.2020

privind încetarea contractului individual de munca ca urmare a pensionării pentru limita de vârsta doamnei  ….. , asistent personal al persoanei cu handicap grav

344

2020

21.05.2020

privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 23.06.2020- proba scrisa

345

2020

22.05.2020

privind convocarea Consiliului Local in Ședința Ordinara

346

2020

25.05.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

347

2020

25.05.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

348

2020

26.05.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca a doamnei ……., portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

349

2020

26.05.2020

Privind modificarea anexei la Regulamentul de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla , pe perioada instituirii stării de alerta

350

2020

27.05.2020

Privind stabilirea salariului  de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime, doamnei …. , asistent medical din cadrul Serviciului de asistenta medicala din unitățile de învățământ din subordinea Primarei Municipiului Gherla

351

2020

28.05.2020

privind modificarea numărului membrilor familiei beneficiare de alocație pentru susținerea familiei

352

2020

28.05.2020

privind modificare cuantumului ajutorului social

353

2020

29.05.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

354

2020

29.05.2020

privind numirea Comisiei de receptie finala - reparatii capitale drum Baita

355

2020

29.05.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

356

2020

29.05.2020

privind completarea anexei regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada stării de alerta

357

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului …….. in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

358

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ….. in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

359

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului………  in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

360

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a doamnei …….. - in funcția de casier in cadrul Cinematografului Pacea

361

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ……… - in funcția de supraveghetor in cadrul Cinematografului Pacea

362

2020

29.05.2020

privind numire curatela speciala

363

2020

29.05.2020

privind încetarea activității doamnei …… din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

364

2020

02.06.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ , dnei ………. , consilier asistent in cadrul Biroului de achiziții publice, investiții

365

2020

05.06.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

366

2020

05.06.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

367

2020

05.06.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a doamnei ….. , in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

368

2020

05.06.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

369

2020

05.06.2020

privind numire curatela speciala

370

2020

09.06.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in ședință de îndată

371

2020

10.06.2020

Privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat in vederea promovării in treaptă profesională a unui post de muzeograf, treapta profesionala II din cadrul Muzeului de Istorie Gherla

372

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.357/2020

373

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.358/2020

374

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.359/2020

375

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției  nr.360/2020

376

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.361/2020

377

2020

17.06.2020

Privind completarea anexei regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla

378

2020

17.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

379

2020

17.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

380

2020

18.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

381

2020

18.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

382

2020

18.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

383

2020

18.06.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru  susținea familiei

384

2020

18.06.2020

privind acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30 % din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor calculate , la Cantina de Ajutor Social

385

2020

18.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social

386

2020

18.06.2020

privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării sporului de vechime dnei ……. , in funcția de administrator in cadrul Compartimentului - administrare piețe, oboare

387

2020

18.06.2020

privind încetarea activității din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

388

2020

18.06.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

389

2020

18.06.2020

Pentru acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași perioada

390

2020

18.06.2020

privind promovarea doamnei … in funcția publica de execuție  consilier de consilier superior

391

2020

18.06.2020

privind promovarea doamnei ……  in functia publica de execuție  consilier de consilier principal

392

2020

18.06.2020

privind promovarea doamnei ….. in functia publica de execuție  consilier de consilier superior

393

2020

18.06.2020

privind promovarea domnului ….. in functia publica de execuție  consilier de consilier superior

394

2020

18.06.2020

privind modificarea componentei Grupului de lucru la nivelul municipiului Gherla pentru derularea POAD 2019-2020

395

2020

19.06.2020

Privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații de taxi

396

2020

19.06.2020

privind convocarea consiliului local in ședință publica ordinara

397

2020

22.06.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

398

2020

22.06.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

399

2020

23.06.2020

Privind incetarea platii ajutorului social d-nei BOCICA ANAMARIA COSMINA

400

2020

23.06.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

401

2020

24.06.2020

Privind constituirea comisiei de coordonare si supervizare pentru pregătirea si planificarea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

402

2020

24.06.2020

privind rectificare act de deces

403

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie act de căsătorie nr.50 registrul exemplar I si II din data 19.06.1993

404

2020

24.06.2020

privind rectificare act de naștere nr. 731 registrul exemplar I si II din data de 04.11.1969

405

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie nr.78 registrul exemplar I si II din data de 08.06.1991

406

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie nr.125 registrul exemplare I si II din data de 10.09.1994

407

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie nr.12 registrul I si II din data de 06.02.1988

408

2020

25.06.2020

Acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor calculate pe aceiași perioada la cantina de Ajutor Social

409

2020

25.06.2020

Acordarea a doua mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor calculate pe aceiași perioada la cantina de Ajutor Social

410

2020

25.06.2020

Privind încetarea activității doamnei …… in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

411

2020

25.06.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare

412

2020

26.06.2020

privind constituire comisie

413

2020

29.06.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

414

2020

29.06.2020

Privind promovarea in treapta profesionala a domnului …. , in funcția de muzeograf, treapta profesionala II in cadrul Muzeului de istorie Gherla

415

2020

29.06.2020

Privind promovarea doamnei ….  in funcție de execuție de consilier, clasa I, in cadrul Direcției de Asistenta Sociala

416

2020

30.06.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

417

2020

30.06.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

418

2020

30.06.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

419

2020

30.06.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

420

2020

30.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

421

2020

30.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

422

2020

30.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

423

2020

30.06.2020

Privind încetarea plații ajutorului social

424

2020

30.06.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

425

2020

30.06.2020

Privind încetarea plații ajutorului social

426

2020

30.06.2020

Privind continuarea activității doamnei ….consilier al Primarului Municipiului Gherla

427

2020

01.07.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

428

2020

02.07.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

429

2020

02.07.2020

Privind încetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite

430

2020

03.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

431

2020

02.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

432

2020

02.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

433

2020

03.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

434

2020

03.07.2020

Privind încetarea acordării mesei  gratuite la Cantina de Ajutor Social

435

2020

03.07.2020

privind încetarea raporturilor de serviciu ca urmare a pensionarii anticipate parțiale

436

2020

06.07.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, a domnului …., in funcție de asistent personal al persoanei cu handicap grav

437

2020

06.07.2020

Acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceeași perioada, la Cantina de Ajutor Social Gherla

438

2020

06.07.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, a doamnei ….., in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav,

439

2020

08.07.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap grav

440

2020

08.07.2020

Privind modificarea dispoziției Primarului Municipiului Gherla nr.415/2020

441

2020

08.07.2020

Privind modificarea dispoziției Primarului Municipiului Gherla nr.391/2020

442

2020

08.07.2020

privind numire curatela speciala

443

2020

08.07.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

444

2020

09.07.2020

Privind constituirea Comisiei de Inventariere a Domeniului Public și privat al UAT Gherla

445

2020

09.07.2020

privind constituirea Comisiilor de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul achizițiilor publice aferente proiectului Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla

446

2020

09.07.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a domnului ….. in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

447

2020

10.07.2020

Privind convocarea consiliului local in ședință extraordinara de îndată

448

2020

13.07.2020

Privind numire curatela speciala

449

2020

13.07.2020

privind acordarea a doua mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

450

2020

13.07.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

451

2020

13.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

452

2020

13.07.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul …

453

2020

14.07.2020

privind numirea domnului dr. _____ , in functia de director medical interimar al Spitalului Municipal Gherla

454

2020

14.07.2020

privind numirea doamnei SOMLEA MIHAELA RODICA , in funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

455

2020

14.07.2020

privind angajarea pe perioada determinata a doamnei _______ in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

456

2020

14.07.2020

Privind convocarea Consiliului Local Gherla in desinta publica extraordinara convocata de indatata

457

2020

16.07.2020

Acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fară a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași perioada, la Cantina de Ajutor Social Gherla

458

2020

16.07.2020

privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta a doamnei ________

459

2020

16.07.2020

privind intocmirea Planului de servicii privind pe copilul ___

460

2020

16.07.2020

privind intocmirea Planului de servicii privind pe copilul ________

461

2020

16.07.2020

privind intocmirea Planului de servicii privind pe copilul _______

462

2020

17.07.2020

privind acordare masa la cantina de Ajutor Social - Jecan maria

463

2020

17.07.2020

privind modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Gherla nr. 1690/2014 privind soluționarea notificarii inaintate in temeiul legii 10/2001, republicata

464

2020

20.07.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

465

2020

20.07.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

466

2020

20.07.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social

467

2020

20.07.2020

privind acordarea indemnizatei lunare cuvenite, domnului _______, tatal minorului _______, persoană cu handicap

468

2020

20.07.2020

Privind incetarea platii indemnizatii lunare cuvenite domnului ________

469

2020

20.07.2020

privind completarea anexei la regulamentul de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de Specialitate a primarului Municipiului Gherla , pe perioada instituirii starii de alerta

470

2020

20.07.2020

privind încetarea activității doamnei_______, din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

471

2020

20.07.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ________in functia de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pace

472

2020

20.07.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei __________in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

473

2020

20.07.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului __________- referent casa de cultura

474

2020

20.07.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ______ - referent casa de cultura

475

2020

20.07.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ______- referent casa de cultura

476

2020

22.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav la _________

477

2020

22.07.2020

privind numire curatela speciala

478

2020

24.07.2020

Privind convocarea Consiliului local Gherla in sedinta ordinara

479

2020

28.07.2020

Privind incetarea platii ajutorului social

480

2020

28.07.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social  

481

2020

28.07.2020

Privind modificarea numarului membrilor familiei beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordate d-lui _____

 

482

2020

28.07.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei a d-nei _________

483

2020

31.07.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei

484

2020

31.07.2020

privind incetarea platii ajutorului social la REZMIVES NARCISA ALEXANDRA

485

2020

31.07.2020

privind incetarea platii ajutorului social la ______

486

2020

31.07.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social la ____

487

2020

31.07.2020

privind stabilire cuantum ajutor social la ______

488

2020

31.07.2020

privind incetarea platii ajutorului social la ________

489

2020

31.07.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru susținerea familiei  la __________

490

2020

31.07.2020

privind sancționarea disciplinara a domnului ___in functia publica de execuție de polițist local casa I , grad profesional principal in cadrul Serviciului Public de Politie locala Gherla

491

2020

03.08.2020

Privind incetarea acordarii mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

492

2020

03.08.2020

Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia d-nei _____

493

2020

03.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ____

494

2020

03.08.2020

Privind incetarea acordarii a doua mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

495

2020

03.08.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ____

496

2020

03.08.2020

Privind incetarea acordarii mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

497

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

498

2020

03.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

499

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

500

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

501

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

502

2020

04.08.2020

privind incetarea activitatii doamnei _______ din functia de asistent personal al persoanei cu handical grav

503

2020

04.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

504

2020

04.08.2020

privind incetarea platii indemniatiei lunare cuvenita domnului ______

505

2020

04.08.2020

privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ________

506

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei

507

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei

508

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

509

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

510

2020

04.08.2020

Privind mdificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

511

2020

04.08.2020

Privind mdificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

512

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

513

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

514

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

515

2020

05.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

516

2020

05.08.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului -------

517

2020

06.08.2020

Modificarea dispoziției primarului municipiului Gherla 350/15.05.2020

518

2020

06.08.2020

privind desemnarea doamnei ______ , in functia publica de execuție de consilier superior in carul Direcției RUNOS, pentru consilier etica si monitorizarea respectării normelor de conduita in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

519

2020

06.08.2020

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

520

2020

06.08.2020

privind delimitarea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor locale din 27.09.2020

521

2020

10.08.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara convocata de indata

522

2020

10.08.2020

Privind stabilirea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului Electoral Circumscripție Gherla

523

2020

11.08.2020

Privind acordare masa gratuita la cantina de ajutor social

524

2020

12.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, domnului ______ , sofer in cadrul SVSU din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

525

2020

12.08.2020

privind numire curatela speciala

526

2020

13.08.2020

privind convocarea CONSILIULUI LOCAL in sedinta extraordinara convocata de îndată

527

2020

13.08.2020

Privind numire curatela speciala

528

2020

17.08.2020

privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime, d-nei _________, in functia publică de execuție de consilier, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Cantina e ajutor social

529

2020

18.08.2020

privind completarea anexei la Regulamentul de ordine interioara pentru modificarea locului de muncii salariaților din cadrul Aparatului de Specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii stării de alerta

530

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ---------in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

531

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -------- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

532

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ----------- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

533

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ------ in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

534

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ---------- in functia de supraveghetor sala  in cadrul Cinematografului Pacea

535

2020

18.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

536

2020

18.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

537

2020

18.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

538

2020

18.08.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei -------

539

2020

18.08.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

540

2020

19.08.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie publică ,,Furnizare masti faciale cu 3 straturi si 3 pliuri, prindere cu elastic

541

2020

19.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

542

2020

20.08.2020

privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării gradației de vechime, domnului -----------, asistent personal al persoanei cu handicap

543

2020

20.08.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate la -----------

544

2020

21.08.2020

privind angajarea pe perioadă determinata a doamnei --------în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

545

2020

21.08.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta publica ordinara

546

2020

25.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

547

2020

25.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

548

2020

25.08.2020

Privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei a d-lui _______

549

2020

25.08.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei ___--

550

2020

26.08.2020

privind angajarea pe perioada determinata, a doamnei -------- in functia de asistent personal al persoanei cu handicap

551

2020

27.08.2020

Privind modificarea numărului membrilor familiei beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordate --------

552

2020

27.08.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate dl. ------

553

2020

27.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocației pentru sustinerea familiei dlui ---

554

2020

27.08.2020

privind completarea dispoziție nr.519/06.08.2020 referitoare la  stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

555

2020

28.08.2020

privind constituirea Echipei de implementare pentru proiectul "Extindere, mansardare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr.1, Gherla", cod SMIS 122684, POR 2017/10/10.1b, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

556

2020

28.08.2020

privind angajare, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor din bugetul local bugetul activitatilor autofinanțate si a fondurilor externe nerambursabile

557

2020

28.08.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit D-lui --------

558

2020

28.08.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit D-nei---------

559

2020

28.08.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit -----

560

2020

28.08.2020

Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei ----------din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav,

561

2020

28.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate d-lui ----------

562

2020

28.08.2020

Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia d-nei --------

563

2020

28.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ---------

564

2020

28.08.2020

Privind majorarea salariului de baza al echipei de implementare pentru proiectul Extindere mansardare, modernizare si dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla cod SMIS 122684

565

2020

28.08.2020

Privind constituirea echipei de implementare a proiectului Imbunatatirea calitatii vietii populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii cod SMIS 123489

566

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ---

567

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ----

568

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului -----

569

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului --

570

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ---

571

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ---

572

2020

31.08.2020

Privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei a d-lui ---

573

2020

31.08.2020

Privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei a d-nei ----

574

2020

31.08.2020

Privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei a d-nei ----

575

2020

31.08.2020

Privind incetarea platii ajutorului social d-nei ----

576

2020

31.08.2020

Privind incetarea platii ajutorului social D-lui ----

577

2020

31.08.2020

Privind incetarea platii ajutorului social D-nei ----

578

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ---- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

579

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ---- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

580

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ---  in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

581

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-nei ---- in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

582

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ----in functia de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pacea

583

2020

01.09.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav, doamnei ---

584

2020

01.09.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-lui ----

585

2020

01.09.2020

privind incetarea plătii indemnizației lunare cuvenite domnului ---

586

2020

01.09.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei ---- minorului Blajan Alexandru David, persoana cu handicap

587

2020

01.09.2020

Privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite, domnului ----, tatal minorului ----, persoană cu handicap grav

588

2020

01.09.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav doamnei ----

589

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

590

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

591

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

592

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

593

2020

03.09.2020

Privind nominalizarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare

594

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

595

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ----

596

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

597

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

598

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

599

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

600

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

601

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

602

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

603

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

604

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei --

605

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

606

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

607

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei --

608

2020

07.09.2020

Privind numirea Comisiei de recepție pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții din fonduri publice

609

2020

07.09.2020

Privind stabilirea procedurii de acordare a majorării salariale pentru personalul nominalizat in echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

610

2020

07.09.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica procedura simplificată FURNIZARE DE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ( măști, mănuși, viziere, botoșei, bonete halate)

611

2020

07.09.2020

Pentru aprobarea procedurii privind modalitățile de identificare si verificare a destinărilor finali in cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional laa nivelul Municipiului Gherla

612

2020

07.09.2020

Privind modificarea dispoziției primarului Municipiului Gherla nr.517/2020

613

2020

07.09.2020

Privind încetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

614

2020

07.09.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la cantina de Ajutor Social Gherla

615

2020

07.09.2020

Privind numire curatela speciala

616

2020

09.09.2020

privind modificarea dispozitiei nr. 586/2020 privind perioada de acordare a indemnizației lunare cuvenite doamnei --- , mama minorului --- persoană cu handicap

617

2020

09.09.2020

Privind modificarea dispozitiei nr.587/2020privind perioada de acordare a indemnizatiei lunare cuvenite domnului  --- ,tatal minorului --- persoană cu handicap grav

618

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

619

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

620

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

621

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

622

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

623

2020

10.09.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doameni --

624

2020

16.09.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara

625

2020

16.09.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ---, bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

626

2020

16.09.2020

privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite doamnei ---

627

2020

16.09.2020

privind completarea anexei Regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii stării de alerta

628

2020

18.09.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in ședință ordinara

629

2020

18.09.2020

privind soluționarea notificării declinate formulate in temeiul Legii  nr.10 de catre dna --- , prin care solicită măsuri reparatorii pentru imobilul din Gherla str, Mintiului nr.124 , jud. Cluj

630

2020

18.09.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav, domnului ---

631

2020

18.09.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ---

632

2020

18.09.2020

Privind încetarea activității doamnei --- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

633

2020

21.09.2020

privind stabilirea salariului de baza

634

2020

21.09.2020

privind stabilirea salariului de baza

635

2020

21.09.2020

privind stabilirea salariului de baza

636

2020

21.09.2020

privind stabilirea salariului de baza

637

2020

21.09.2020

Privind stabilirea salariului de baza

638

2020

21.09.2020

privind stabilirea salariului de baza

639

2020

21.09.2020

privind modificarea dispoziției nr. 520/06.08.2020 referitoare la delimitarea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor locale din 27.09.2020

640

2020

22.09.2020

privind construirea Echipei de implementare pentru proiectul Înlocuire iluminat existent cu iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in Municipiul Gherla

641

2020

23.09.2020

privind completarea personalului tehnica necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare

642

2020

23.09.2020

Privind încetarea contractului individual de munca a domnului _______, șofer în cadrul Compartimentului administrativ-gospodăresc

643

2020

23.09.2020

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite doamnei ______

 

644

2020

23.09.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ______

645

2020

23.09.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului __________

646

2020

23.09.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap grav domnului _______

647

2020

23.09.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav doamnei ______

648

2020

23.09.2020

privind constituirea Comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat in vederea ocupării a două posturi vacante de conducători auto- sofer treapta profesionala I respectiv conducător auto-sofer treapta profesionala II, in cadrul Direcției Administrației Publice Locale

649

2020

23.09.2020

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat in vederea ocupării unui post vacant de portar -paznic in cadrul Direcției Administrației Publice Locale

650

2020

23.09.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

651

2020

24.09.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia doamnei -----

652

2020

24.09.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit doamnei __

653

2020

24.09.2020

privind recuperarea unor sume acordate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile OUG nr.70/2011

654

2020

24.09.2020

privind recuperarea unor sume acordate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile OUG nr.70/2011

655

2020

24.09.2020

Privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite doamnei ____

656

2020

25.09.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul _______

657

2020

25.09.2020

Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia  doamnei ___

658

2020

25.09.2020

privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia la ___

659

2020

30.09.2020

privind incetarea platii ajutorului social la ___

660

2020

30.09.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei la _____

661

2020

30.09.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei la _________

662

2020

30.09.2020

privind acordarea alocației  pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia la ____

663

2020

30.09.2020

privind incetarea platii ajutorului social la ___

664

2020

30.09.2020

privind incetarea platii ajutorului social dnei ___

665

2020

30.09.2020

privind incetarea platii ajutorului social dnei ___

666

2020

30.09.2020

privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei la _______

667

2020

30.09.2020

privind încetarea dreptului la alocatia pentru susținerea familiei la ____________

668

2020

30.09.2020

privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, dnei ______, in functia publica de execuție de consilier achizitii, grad profesional asistent in cadrul Biroului achizitii

669

2020

30.09.2020

privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, dlui _________, in functia publica de execuție de consilier , grad profesional asistent in cadrul Compartimentului de Urbanism si amenajarea teritoriului

670

2020

30.09.2020

privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului __________

671

2020

30.09.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului _________

672

2020

30.09.2020

Privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării sporului de vechime, dnei _____ , îngrijitor curățenie in cadrul Bibliotecii Municipiului Gherla

673

2020

01.10.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit la ++

674

2020

01.10.2020

privind numirea dnei ___- in functia de director economic interimar al Spitalului Municipal Gherla

675

2020

01.10.2020

privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei la _______

676

2020

01.10.2020

privind incetarea plătii ajutorului social la ___

677

2020

05.10.2020

privind continuarea activitatii doamnei ___in functia de consilier al primarului Municipiului Gherla

678

2020

05.10.2020

privind virarea de credite intre programele aceluias capitol bugetar

679

2020

07.10.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, a doamnei ___ in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

680

2020

07.10.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, a domnului ___ in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

681

2020

07.10.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

682

2020

07.10.2020

privind acordarea unei mese gratuite la cantina de Ajutor Social

683

2020

07.10.2020

privind recuperarea unor sume acordate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu leme pentru familiile si personalelor singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile OUG nr.70/2011

684

2020

07.10.2020

Privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei ________ în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

685

2020

07.10.2020

Privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei __, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

686

2020

07.10.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ______

687

2020

07.10.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ______

688

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei __

689

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ___

690

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului __

691

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ___

692

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului __

693

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului __

694

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ___

695

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ___

696

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ___

697

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ___

698

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ___

699

2020

07.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ___

700

2020

07.10.2020

Privind acordare a doua mese la Cantina de Ajutor Social Gherla

701

2020

12.10.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

702

2020

12.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ___

703

2020

12.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza dnei ___

704

2020

12.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza dnei ___

705

2020

12.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza dlui ___

706

2020

12.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ---

707

2020

12.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului __

708

2020

12.10.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ___

709

2020

12.10.2020

privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite doamnei ___

710

2020

14.10.2020

Privind încetarea activității din funcția de sef formație  in cadrul SVSU al Primăriei Municipiului Gherla

711

2020

14.10.2020

Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului ___ din funcția de conducător autospecială in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenta al primăriei Municipiului Gherla

712

2020

15.10.2020

Privind modificarea art.1 din Dispoziția Primarului Municipiului Gherla nr.426/2020 privind continuarea activității doamnei ___ în funcția de consilier al Primarului Municipiului Gherla

713

2020

16.10.2020

privind modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Gherla nr.649/2020 privind constituirea Comisiei de Concurs si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat in vederea ocupării a unui post vacant de portar-paznic în cadrul Direcției Administrației Publice locale, compartiment Administrativ

714

2020

16.10.2020

privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, domnului ___ , in functia publică de execuție de consilier, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Agricol al Direcției APL

715

2020

16.10.2020

Privind complementarea anexei Regulamentului de ordine interioară pentru modificarea locului de muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada stării de alerta.

716

2020

16.10.2020

privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime dnei _____, în funcția publica de execuție de consilier, grad profesional principal in cadrul DRUNOS

717

2020

16.10.2020

Privind încetarea activității din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap a domnului ___

718

2020

16.10.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite domnului ___

719

2020

16.10.2020

Privind încetarea activității din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav a ___

720

2020

16.10.2020

Privind incetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social

721

2020

16.10.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

722

2020

19.10.2020

privind acordarea stimulentului educational , sub forma de tichete sociale domnului ___

723

2020

19.10.2020

Privind acordarea a doua mese gratuite la Cantina de Ajutor Social la Covaci Georgeta

724

2020

19.10.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca domnului ___- in functia de referent I în cadrul Casei de Cultura Gherla

725

2020

19.10.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca domnului --- - in functia de referent I în cadrul Casei de Cultura Gherla

726

2020

19.10.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca domnului ---------- in functia de referent I în cadrul Casei de Cultura Gherla

727

2020

19.10.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei -----  in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

728

2020

19.10.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca domnului ----- in functia de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pacea

729

2020

19.10.2020

privind încetarea suspendării, reluarea activităților si încetarea de drept a contractului individual de munca a doamnei ----- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

730

2020

19.10.2020

privind încetarea de drept a contractului individual de munca a domnului ---- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

731

2020

19.10.2020

Privind modificarea dispoziției Primarului Municipiului Gherla nr. 713/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat in vederea ocupării unui post vacant de portar - paznic în cadrul Direcției Administrației Publice Locale, Compartiment Administrativ Gospodaresc

732

2020

21.10.2020

Privind numire curatela speciala

733

2020

21.10.2020

Privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichete sociale la --

734

2020

21.10.2020

Privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichete sociale la  -------

735

2020

21.10.2020

Privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichete sociale la  --------

736

2020

23.10.2020

Privind aplicarea masurilor stabilite prin decizia 26/2020 a Camerei de Conturi a județului Cluj

737

2020

23.10.2020

Privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei --------- in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

738

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichete sociale dnei --------

739

2020

23.10.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite domnului ------

740

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului, sub forma de tichete sociale dl. -------

741

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului, sub forma de tichete sociale dnei ---------

742

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului, sub forma de tichete sociale dnei ----------

743

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului, sub forma de tichete sociale dl. ---------

744

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului, sub forma de tichete sociale dl. --------

745

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului, sub forma de tichete sociale dl. --------

746

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului, sub forma de tichete sociale dl. --------

747

2020

23.10.2020

Privind acordarea stimulentului educational , sub forma de tichete sociale la -----------

748

2020

23.10.2020

Privind modificarea dispoziției nr. 648/2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat in vederea ocupării a două posturi vacante de conducător auto

749

2020

26.10.2020

privind numire curatela speciala

750

2020

26.10.2020

privind numire curatela speciala

751

2020

26.10.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

752

2020

26.10.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanelor cu handicap grav doamnei ----

753

2020

26.10.2020

privind numirea reprezentanților Primăriei Municipiului Gherla , care urmează să asiste persoanelor vârstnice la încheierea Contractelor de întreținere in forma autentica, in fața notarilor publici

754

2020

26.10.2020

Privind angajarea pe perioada nedeterminata a domnului ------ în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

755

2020

26.10.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului -------

756

2020

26.10.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului --- tatal minorului ---- - persoana cu handicap

757

2020

27.10.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ------- , portar in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

758

2020

27.10.2020

Privind eliberarea din funcția de viceprimar al municipiului Gherla a doamnei TRIF IULIA MARIA

759

2020

27.10.2020

privind încetarea contratului individual de munca al doamnei ------

760

2020

27.10.2020

privind eliberarea din functia de administrator public al Municipiului Gherla  a domnului ----------

761

2020

27.10.2020

privind încetarea contratului individual de munca al doamnei ----- din funcția de consilier al primarului, in cadrul Cabinetul Primarului Municipiului Gherla

762

2020

27.10.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav doamnei ------

763

2020

27.10.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului --------

 

764

2020

27.10.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav doamnei --------

765

2020

27.10.2020

privind încetarea activității doamnei --- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

766

2020

27.10.2020

Privind numirea domnului ------ - în functia de administrator public

767

2020

27.10.2020

Privind stabilirea indemnizației lunare domnului -------- în funcția de demnitate publica de primar al Municipiului Gherla

768

2020

28.10.2020

Privind îndreptare eroare materiala dispozitia 640/22.09.2020

769

2020

30.10.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a dnei --------

770

2020

30.10.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a dnei --------

771

2020

30.10.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia  la ----

772

2020

30.10.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social la ------

773

2020

30.10.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social la ---

774

2020

30.10.2020

Privind încetarea plătii  ajutorului social la ---

775

2020

30.10.2020

Privind încetarea plătii  ajutorului social ------

776

2020

30.10.2020

pentru stabilirea cuantumului ajutorului social al ---

777

2020

30.10.2020

privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia la ---

778

2020

30.10.2020

Privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla

779

2020

30.10.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social la -

780

2020

30.10.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social la -

781

2020

02.11.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social la __-

782

2020

03.11.2020

Privind convocarea consiliului local in ședință extraordinara

783

2020

03.11.2020

Privind angajarea dlui ---, pe postul de  conducător autospecială in cadrul SVSU

784

2020

03.11.2020

Privind încetarea contractului de munca ca urmare a pensionării pentru limita de vârsta a doamnei ---, portar paznic in cadrul Compartimentului administrativ - gospodăresc

785

2020

03.11.2020

Privind încetarea suspendării si reluării activității de drept a contractului individual de munca al domnului --- in functia de inspector de specialitate in cadrul Direcției de Asistența Socială

786

2020

03.11.2020

Privind încetarea activității domnului ----în funcția de inspector de specialitate in administrația publică in cadrul Compartimentului Cantină de ajutor social in cadrul Direcției de asistență sociala

787

2020

03.11.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ---

788

2020

03.11.2020

Privind angajarea domnului --pe postul de conducător auto-sofer in cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodaresc

789

2020

03.11.2020

Privind angajarea domnului -----pe postul de conducător auto-sofer in cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodaresc

790

2020

03.11.2020

Privind angajarea domnului ------pe postul de portar-paznic in cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc

791

2020

03.11.2020

Privind anularea Dispoziției primarului Municipiului Gherla nr.762/2020 privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav începând cu data de 01.11.2020

792

2020

05.11.2020

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

793

2020

05.11.2020

privind promovarea in treapta profesională a domnului _________, pe postul de șef formație de intervenției PSI

794

2020

05.11.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ------- in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

795

2020

05.11.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ------  in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

796

2020

05.11.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ----------- in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

797

2020

05.11.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al dnei --------- in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

798

2020

05.11.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al dlui -----------  in functia de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pacea

799

2020

05.11.2020

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite doamnei --------

800

2020

09.11.2020

privind încetarea ca urmare a acordului parților , a contractului individual de munca al domnului -------- , medic primar pediatru in cadrul compartimentului Asistenta medicala din unitățile de învățământ

801

2020

09.11.2020

privind acordarea zilelor libere conform OUG nr.147/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ d-nei ----------, referent  la Centrul National de Informare si Promovare Turistica

802

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului ---------

803

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului --------

804

2020

09.11.2020

Privind stabilire salar de baza - --------

805

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului --------

806

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului ------

807

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza doamnei -----

808

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui -----

809

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ----

810

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -----

811

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -----

812

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ----

813

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -----

814

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ---------

815

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ---------

816

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -------

817

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ----

818

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ------

819

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ---

820

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ___

821

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui -___

822

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ____

823

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ----

824

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ---

825

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ____

826

2020

09.11.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ___

827

2020

09.11.2020

Privind numire curatela speciala

828

2020

09.11.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite doamnei _________

829

2020

09.11.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap doamnei --------

830

2020

10.11.2020

privind delimitarea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor parlamentare

831

2020

10.11.2020

Privind stabilirea indemnizației domnului ______in funcția de indemnizație publica

832

2020

11.11.2020

Privind angajarea pe durata determinata a domnului ---in funcția de consilier al primarului Municipiului Gherla

833

2020

11.11.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav domnului ---

834

2020

11.11.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului ----tatal minorului ----- persoana cu handicap grav

835

2020

11.11.2020

Privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite doamnei ----

836

2020

11.11.2020

Privind acordarea a doua mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

837

2020

11.11.2020

Privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 10.12.2020

838

2020

11.11.2020

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica ,, Furnizare echipamente de protecție (măști, halate, mănuși, bonete, botoșei )

839

2020

12.11.2020

Privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichete sociale dnei ---------

840

2020

12.11.2020

Privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichete sociale dnei ------------

841

2020

12.11.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite doamnei ------------

842

2020

12.11.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor  pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 10.12.2020

843

2020

12.11.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor  pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 10.12.2020

844

2020

12.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ----------in funcția de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pacea

845

2020

12.11.2020

Privind acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana , fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași perioadă la Cantina de Ajutor Social

846

2020

12.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -----in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

847

2020

12.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului --- in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

848

2020

12.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ---- Gavril in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

849

2020

12.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dnei ----- in funcția de casier in cadrul Cinematografului Pacea

850

2020

12.11.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite , doamnei ------, mama minorului -------- - persoana cu handicap grav

851

2020

12.11.2020

privind convocarea consiliului local in ședință extraordinara convocata de îndată

852

2020  

13.11.2020 

Privind nominalizarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității Birourilor electorale ale secțiilor de votare

853

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

854

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

855

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

856

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

857

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

858

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

859

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

860

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

861

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

862

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

863

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

864

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

865

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

866

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

867

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

868

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

869

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

870

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

871

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

872

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

873

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

874

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

875

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

876

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

877

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

878

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

879

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

880

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

881

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

882

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

883

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

884

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

885

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

886

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

887

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

888

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

889

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

890

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

891

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

892

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

893

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

894

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

895

2020

16.11.2020

privind aprobare ajutor incalzire

896

2020

16.11.2020

privind completarea anexei Regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariatilor din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii starii de alerta 14.11.2020-13.12.2020

897

2020

16.11.2020

privind modificarea raporturilor de serviciu  prin mutarea definitiva in cadrul Compartimentului Stare Civila si eliberare certificate de stare civila al SVSU a doamnei ---

898

2020

17.11.2020

privind suspendare raporturilor de serviciu ale doamnei-----, in funcția publica de execuție de consilier in cadrul Compartimentului servicii sociale , centrul de îngrijiri la domiciliu

899

2020

17.11.2020

privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificarii sporului de vechime 

900

2020

18.11.2020

privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite 

901

2020

18.11.2020

Privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării sporului de vechime, al doamnei -----, asistent personal al persoanei cu handicap grav

902

2020

18.11.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe ----

903

2020

18.11.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe ---

904

2020

18.11.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii  privind pe copilul --

905

2020

18.11.2020

Privind acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași  perioadă , Cantina de Ajutor Social Gherla

906

2020

18.11.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav doamnei ----

907

2020

18.11.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia d-lui ----

908

2020

18.11.2020

Privind încetarea dreptului la alocației pentru susținerea familiei a domnului ------

909

2020

19.11.2020

Privind constituirea Comisiei pentru Probleme de Apărare

910

2020

19.11.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ------

911

2020

19.11.2020

Privind acordare indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav domnului -------

912

2020

19.11.2020

Privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite domnului --------

913

2020

19.11.2020

privind recuperarea unor sume acordate necuvenit pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit prin OUG nr. 70/2011

914

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

915

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

916

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

917

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

918

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

919

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

920

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

921

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

922

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

923

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

924

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

925

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

926

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

927

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

928

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

929

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

930

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

931

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

932

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

933

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

934

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

935

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

936

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

937

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

938

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

939

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

940

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

941

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

942

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

943

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

944

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

945

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

946

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

947

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

948

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

949

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

950

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

951

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

952

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

953

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

954

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

955

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

956

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

957

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

958

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

959

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

960

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

961

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

962

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

963

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

964

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

965

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

966

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

967

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

968

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

969

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

970

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

971

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

972

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

973

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

974

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

975

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

976

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

977

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

978

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

979

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

980

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

981

2020

19.11.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit in condițiile Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare

982

2020

20.11.2020

Privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara

983

2020

20.11.2020

privind modificarea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica ,,Furnizare echipamente de protecție,,

984

2020

20.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -----in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

985

2020

20.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -------in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

986

2020

20.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -------in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

987

2020

20.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dnei ------- in funcția de casier in cadrul Cinematografului pacea

988

2020

20.11.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. -------in functia de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului pacea

989

2020

20.11.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina De Ajutor Social Gherla

990

2020

20.11.2020

Privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite domnului ---------

991

2020

24.11.2020

privind delegarea temporara a unor atributii d-nei -------

992

2020

24.11.2020

privind constituirea comisiei de inventariere a elementelor de activ si pasiv ala Municipiului Gherla , cu excepția clădirilor și terenurilor, precum și a comisiei de casare a bunurilor pentru anul 2020

993

2020

24.11.2020

privind constituirea comisiei de inventariere si reevaluare a bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal din cadrul Muzeului de Istoria Gherla

994

2020

25.11.2020

Privind comisie de evaluare

995

2020

26.11.2020

privind delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer de stare civilă

996

2020

26.11.2020

Pentru constituirea Comisiei de Inventariere a Domeniului Public si privat al UAT Gherla

997

2020

25.11.2020

Privind încetarea suspendării contractului individual de munca a domnului --------, portar /paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc si reluarea activității

998

2020

27.11.2020

Privind modificarea raporturilor de serviciu prin mutarea definitiva in cadrul Direcției Administrației Publice Locale a doamnei -------- in functia publica de execuție de consilier grad profesional superior

999

2020

27.11.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social -

1000

2020

27.11.2020

privind incetarea plătii ajutorului social -

1001

2020

27.11.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit 

1002

2020

27.11.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

1003

2020

27.11.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei și stabilirea cuantumului acesteia 

1004

2020

27.11.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul ---

1005

2020

27.11.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul --

1006

2020

27.11.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul -

1007

2020

27.11.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul -

1008

2020

27.11.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul -

1009

2020

27.11.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul -

1010

2020

27.11.2020

privind întocmirea Planului de servicii privind pe copilul -

1011

2020

27.11.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordare la -

1012

2020

27.11.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social -

1013

2020

27.11.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1014

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1015

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1016

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1017

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1018

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1019

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1020

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1021

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1022

2020

02.12.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul -

1023

2020

02.12.2020

privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite domnului --

1024

2020

02.12.2020

privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite domnului -

1025

2020

02.12.2020

pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav domnului -

1026

2020

02.12.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia -

1027

2020

02.12.2020

Privind încetarea suspendării contractului individual de munca si reluarea activității dnei --

1028

2020

02.12.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite -

1029

2020

02.12.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav la  --

1030

2020

02.12.2020

Privind modificare dispoziției nr.1194/2019 privind perioada de acordare a indemnizației lunare  cuvenite domnului --- persoana cu handicap grav

1031

2020

04.12.2020

Privind nominalizarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității Birourilor electorale ale secțiilor de votare

1032

2020

07.12.2020

privind modificarea componentei Comisiei sociale pentru analizarea cererilor de repartizare  a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

1033

2020

07.12.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social pe o perioada de 60 de zile

1034

2020

07.12.2020

Privind împuternicirea funcționarilor publici din cadrul A Serviciului Politia Locala pentru constatarea si sancționarea contravențiilor săvârșite pe raza Municipiului Gherla

1035

2020

09.12.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca si reluarea activității domnului -

1036

2020

09.12.2020

Privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite domnului -

1037

2020

09.12.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite , doamnei  -- , mama minorului --- persoana cu handicap

1038

2020

09.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării gradației de vechime domnului --  conducător auto-sofer

1039

2020

10.12.2020

Privind încetarea contractului individual de munca ca urmare a pensionării anticipate a doamnei -- MUNCITOR CALIFICAT- Compartimentul Cantina de Ajutor Social

1040

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1041

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1042

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1043

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1044

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1045

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1046

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1047

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1048

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1049

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1050

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1051

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1052

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1053

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1054

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1055

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1056

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1057

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1058

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1059

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1060

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza -

1061

2020

10.12.2020

Privind încetarea suspendării si reluării raporturilor de serviciu ale doamnei --, in functia publica de execuție de consilier asistent in cadrul Directiei Administrație Publica Local

1062

2020

10.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza la -

1063

2020

11.12.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul procedurii de achiziție publică - procedură simplificată online într-o singură etapă -  Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de realizare a lucrărilor pentru investiția: „EXTINDERE, MANSARDARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 1, GHERLA“

1064

2020

14.12.2020

PRIVIND VIRARE DE CREDITE INTRE PROGRAMELE ACELUIASI CAPITOL BUGETAR

1065

2020

15.12.2020

Privind convocarea Consiliului Local Gherla in ședință ordinara

1066

2020

15.12.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului-

1067

2020

15.12.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -

1068

2020

15.12.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -

1069

2020

15.12.2020

Privind completarea anexei Regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii stării de alerta

1070

2020

16.12.2020

Privind acordare ajutor de gaze naturale

1071

2020

16.12.2020

Privind acordare ajutor de gaze naturale

1072

2020

16.12.2020

Privind acordare ajutor de gaze naturale

1073

2020

16.12.2020

Privind numirea Comisei de actualizare a proceselor verbale de constatare si identificare pentru sectorul de drum național ce se regăsește in intravilanul Municipiui Gherla

1074

2020

16.12.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse în cadrul procedurii de achiziție publica

1075

2020

16.12.2020

Privind numire curatela speciala

1076

2020

17.12.2020

Privind angajarea pe perioada nedeterminată a doamnei ---, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

1077

2020

18.12.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate d-lui (d-nei) --

1078

2020

18.12.2020

Privind încetarea valabilității dispoziției nr.969/19.11.2020 referitoare la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru persoana beneficiară de ajutor social stabilit în condițiile Legii Nr. 416/2001 privind Venitul Minim Garantat 

1079

2020

18.12.2020

pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare către d-na Ștefan Denisa

1080

2020

18.12.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit 

1081

2020

18.12.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit 

1082

2020

18.12.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru suținerea familiei acordate 

1083

2020

18.12.2020

privind încetarea plății ajutorului social d

1084

2020

18.12.2020

privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite doamnei -

1085

2020

21.12.2020

Privind acordarea alocației pentru susținea familiei si stabilirea cuantumului acesteia la -

1086

2020

23.12.2020

privind modificarea Dispozitiei primarului Municipiului Gherla nr, 1061/2020 privind încetarea suspendării si reluarea raporturilor de serviciu ale doamnei -- in functia publica de execuție de consilier asistent in cadrul DAPL

1087

2020

23.12.2020

privind promovarea dnai --- in functia publica de consilier , clasa I , grad profesional superior in cadrul Compartimentului dosare profesionale, raporturi statistice al Directiei RUNOS

1088

2020

23.12.2020

privind promovarea dnei ----in functia publica de consilier , clasa I , grad profesional superior in cadrul Compartimentului Control Comercial al Serviciului Public de Politie Locala

1089

2020

23.12.2020

privind promovarea dnei --- in functia publica de execuție de  consilier achizitii , clasa I , grad profesional principal in cadrul Biroului achizitii publice, investiții al Directiei de Urbanism

1090

2020

23.12.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, d-lui --- , gestionar custode, in cadrul MUZEULUI DE ISTORIE

1091

2020

23.12.2020

privind încetarea dreptului la alocație pentru susținea familiei dnei ---

1092

2020

23.12.2020

privind încetarea plătii ajutorului social  -

1093

2020

23.12.2020

Privind încetarea contractului individual de munca ca urmare pensionării pentru limita de vârstă d-nei -- asistent personal al persoanei cu handicap grav

1094

2020

23.12.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite domnului --

1095

2020

24.12.2020

privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei --, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

1096

2020

28.12.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta de indata

1097

2020

28.12.2020

privind constituirea comisiei de verificare si receptie a documentatiei Crearea Cadastrului verde al Municipiului Gherla- registrul spatiilor verzi

1098

2020

30.12.2020

privind constituirea Comisiei de cercetare disciplina

1099

2020

31.12.2020

privind încetarea platii ajutorului social -

1100

2020

31.12.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenită persoanelor cu handicap grav doamnei --

1101

2020

31.12.2020

Privind prelungirea valabilității contractului individual de munca nr.2/2019 a doamnei --- in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

1102

2020

31.12.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav domnului ---

 

Înapoi