oct2021/proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene

oct2021/proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale de Ordine Publică

oct2021/ proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.1

oct2021/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

oct2021/proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, finanțat prin POR 2014-2020

oct2021/proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local și bugetului activităților autofinantate pe anul 2021

oct.2021/Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

oct.2021/Proiect de hotărâre privind aprobarea virarilor de credite bugetare intre capitole bugetare si de la un program la altul

oct.2021/Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții

oct.2021/Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca

oct2021/proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

oct.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

oct2021/proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

sept2021/ Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rutelor, statiilor  și intervalul orar de transport al microbuzelor scolare in anul scolar 2021-2022

sept2021 /Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr.11