nov..2021/proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1, anexei nr.2, anexei nr.3 și a anexei nr.6 din HCL.nr.17/28.01.2021

nov..2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

nov..2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea Băița F.N.

nov..2021/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021

nov..2021/PROIECT DE HOTARÂRE Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 26.11.2021

nov..2021/proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

nov..2021/proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

nov.2021/proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ

nov.2021/proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

oct2021/proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2021

oct2021/proiect de hotarare privind aprobarea organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

oct.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de

oct2021/proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,, Lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de

oct2021/proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui premiu aniversar la implinirea varstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi

oct2021/proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete