ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 1117/19.01.2022

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul școlar 2022–2023

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul școlar 2022–2023

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.01.2022.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.01.2022 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                    ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------------------------------------------

Referat de aprobare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Gherla

 

--------------------------------------------------------

Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Gherla

 

Înapoi la proiecte