ian2022/proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul școlar 2022–2023

ian2022/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă

ian2022/proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR. 105/21.12.2020 privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic–Municipiul Gherla în Adunarea Generala a Acționarilor a SC ADP Gherla SA

ian2022/proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei suprafetei de teren de 175 mp cu numar cadastral 56241

ian2022/proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor proprietate publică a Municipiului Gherla constand in imobil, teren si dotari “Subunitate SMURD Cluj – Punct de lucru Gherla

ian2022/proiect de hotărâre privind preluarea în administrare a imobilului – Sinagoga din GHERLA situat în municipiul Gherla

ian2022/proiect privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

ian2022/proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 116 mp cu nr. cadastral 50393

ian2022/proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafeței de teren de 192 mp cu nr. cadastral 54571

ian2022/proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a i

ian2022/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA

ian2022/proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

ian2022/RAPORT DE INFORMARE - privind activitatea asistenților personali și ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 448/2006

ian2022/proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2022

ian2022/proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022