TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 98/28.10.2021 Pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

HOTĂRÂREA NR. 97/28.10.2021 privind aprobarea acordării unui premiu aniversar la împlinirea vârstei de 106 ani, domnului R. I., veteran de razboi

HOTĂRÂREA NR. 96/20.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţi

HOTĂRÂREA NR. 95/20.10.2021 privind aprobarea virărilor de credite bugetare între capitole bugetare și de la un program la altul

HOTĂRÂREA NR. 94/20.10.2021 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

HOTĂRÂREA NR. 93/08.10.2021 privind aprobarea contravalorii operațiunilor de depozitare temporară a deșeurilor la Cluj -Napoca

HOTĂRÂREA NR. 92/30.09.2021 Privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului INOVARE SOCIALĂ PENTRU GHERLA din cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

HOTĂRÂREA NR. 91/30.09.2021 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Liviu Rebreanu FN

HOTĂRÂREA NR. 90/30.09.2021 privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. 16 Februarie nr.11

HOTĂRÂREA NR. 89/30.09.2021 privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 88/30.09.2021 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 87/30.09.2021 privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil situat în Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007

HOTĂRÂREA NR. 86/30.09.2021 Privind atribuirea unei parcele de teren în vederea emiterii titlului de proprietate

HOTĂRÂREA NR. 85/30.09.2021 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de Administrație la instituțiile școlare

HOTĂRÂREA NR. 84/30.09.2021 Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului P. F.