HOTĂRÂREA NR. 115/25.11.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în Adunările Generale a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședințele din 02.12.2021


Înapoi