STRUCTURA PRIMĂRIEI GHERLA


CONDUCERE


ORGANIGRAMĂ


DIRECŢII ŞI SERVICII

 SERVICIUL PUBLIC VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA  

Compartimentul prevenire si  protectia muncii    

Compartiment de interventie  

SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA

Compartimentul ordinea si linistea publica, paza bunurilor      

Comp. disciplina in constructii, afisaj stradal    

Compartimentul de protectia mediului   

Compartimentul control comercial  

Comp. circulatia pe drumurile publice 

Compartimentul evidenta persoanelor 

SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA

Compartimentul dosare profesionale, raportari statistice 

Compartimentul  de asistenta medicala din unitatile de invatamant  

Compartimentul  asistenti personali ai persoanelor cu handicap  

Compartimentul  asociatii de proprietari  

DIRECTIA ECONOMICA

Biroul  impunere, urmarire, incasare si control venituri     

Compartimentul buget-contabilitate, executie bugetara     

DIRECTIA  DE URBANISM SI  AMENAJAREA TERITORIULUI

Compartimentul administrarea domeniului public si privat                            

 Compartimentul tehnic           

Biroul achizitii publice,investitii          

DIRECTIA    DE ASISTENTA  SOCIALA

Compartimentul de servicii  sociale,  centru de ingrijiri la domiciliu,   

Compartimentul de prestatii  sociale

Cantina de ajutor social 

DIRECTIA   ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Compartimentul administrativ-gospodaresc, transport, adminnistrare baze sportive, administrare piete, oboare   

Compartimentul agricol 

Compartimentul gestionarea actelor, arhiva 

Unitati culturale 

Centrul de Informare si promovare turistica 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL  DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Compartimentul  stare civila si eliberare certificate de stare civila  

Compartimentul  de evidenta a populatiei si eliberarea actelor de identitate,  

 

BIROUL JURIDIC, RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIUL LOCAL,REGISTRATURA,MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII

Compartimentul juridic

Compartimentul registratura, relatii cu publicul si consiliul local, munca in folosul comunitatii

AUDIT  INTERN

Înapoi