SERVICII PUBLICE SUBORDONATE


Directia urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investiții, achiziții publice, finanțarea proiectelor, spațiu locativ, gospodărire comunală, protecția monumentelor și a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat

Telefon de serviciu:  0786 105320,  între orele  6.00 - 22.00

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA GHERLA (SVSU  )

SEMPER FIDELIS

 

POMPIERII GHERLA,  str. Victoriei nr. 9,  Bloc P12,  poate fi contactat la telefoanele de serviciu:

Mobil-  0732 303979 - nonstop
Fix:    - 0264 241812 - nonstop

           - 112                - nonstop

 

GHIDUL CETĂȚEANULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Biroul  impunere, urmarire, incasare si control venituri        

Compartimentul buget-contabilitate, executie bugetara                                       

Compartimentul dosare profesionale, raportari statistice

Compartimentul  de asistenta medicala din unitatile de invatamant       

Compartimentul  asistenti personali ai persoanelor cu handicap

Compartimentul  asociatii de proprietari     

 

Compartimentul administrativ-gospodaresc, transport, adm baze sportive, administrare piete, oboare   

Compartimentul agricol 

Compartimentul gestionarea actelor, arhiva 

Unitati culturale 

Centrul de Informare si promovare turistica  

Compartimentul  stare civila si eliberare certificate de stare civila  

Compartimentul  de evidenta a populatiei si eliberarea actelor de identitate,  

 

CONDUCERE

Sef de Serviciu: Caraba Rozsika

-Compartimentul de servicii  sociale,  centru de ingrijiri la domiciliu,   

-Compartimentul de prestatii  sociale

-Cantina de ajutor social 

ADRESA

Strada Bobilna nr.2, Gherla, Romania

tel. 0040-0264-241926 /116,  fax. 0040-0264-241666 e-mail: primariagherla_spas@yahoo.com

- CENTRUL DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 

Înapoi