IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI MUNICIPIULUI GHERLA PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR CULTURALE ȘI REDUCEREA INFRACȚIONALITĂȚII, COD SMIS 2014+: 123489

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020,

 Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii,

Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și social

 a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,

Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

 TITLUL PROIECTULUI:

IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI MUNICIPIULUI GHERLA PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR CULTURALE ȘI

REDUCEREA INFRACȚIONALITĂȚII, COD SMIS 2014+: 123489

Anunt de atribuire contract servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului si achizitii publice 

Anunt de atribuire contract servicii de informare si publicitate 

Anunt de atribuire contract servicii de Audit Financiar

 

 

 

 

Înapoi
Înapoi