„Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj, Cod SMIS: 125344”

 

     Informații privind proiectul ,,“Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienţă energetică ridicată şi extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj”, AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. OPERAȚIUNEA C – Iluminat public, cod SMIS 125344

 

Anunt de atribuire contract de „Servicii de informare și publicitate”

 

Anunt de atribuire contract de „ Servicii de consultanță în domeniul managementului investiției”

 

Anunt de atribuire contract de „Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice”

 

Anunț de atribuire contract de „Servicii de audit financiar”

 

Anunt de atribuire Servicii de proiectare privind realizarea Pth, DE, PAC, POE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea investiţiei pentru obiectivul de investitii cu titlul “Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, jud. Cluj.

 

Anunt de atribuire contract de „Servicii de verificare tehnică de calitate a Proiectului Tehnic, DE, PAC, POE, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor , Asistență Tehnică din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor , aferente obiectivului de investitii cu titlul “Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în Municipiul Gherla, jud. Cluj”, in conf. cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii,SMIS 125344

Înapoi
Înapoi