oct2021/Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14426/29.09.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare

a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Referat şi proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29.09.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

               PRIMAR                                               SECRETAR GENERAL UAT

---------------------

NR. 14038/22.09.2021

 

REFERAT

La proiectul de hotarare privind acordarea  „Diplomei de Aur”si a unui premiu financiar de 500 lei cuplurilor Gherlene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

 

          In viata fiecaruia dintre noi exista evenimente speciale, de bucurie, pe care le impartasim cu prietenii, familia si nu numai, evenimente cum ar fi, nastere, majorat, casatorie etc. Implinirea a 50 ani de casatorie neintrerupta este de asemenea un eveniment deosebit care merita sarbatorit cum se cuvine. Sunt din pacate destul de rare situatiile cand sotii ating aceasta varsta de casatorie neintrerupta. Autoritatile publice nu ar trebui sa lase ca aceste evenimente sa treaca fara a le acorda atentia cuvenita.

In consecinta dorim sa aratam celor care au ajuns la aceasta varsta ca suntem alaturi de ei si le recunoastem meritele. In anii anteriori acest evreniment era marcat prin oferirea unui cokteil cultural artistic acestor cupluri. Datorita situatiei sanitare actuale acest lucru este aproape imposibil de realizat, prin urmare consideram oportun acordarea acestor cupluri a unei „Diplome de Aur” si a unui premiu financiar de 500 lei / cuplu.

Consideram ca este un gest de demnitate si un exemplu pentru generatiile viitoare, un act de recunostinta pentru cei care au fost devotati familiei pentru un jumatate de secol.

          In anexa la prezenta hotarare este prezentat regulamentul de acordare a „Diplomei de Aur” si a unui premiu financiar de 500 lei cuplurilor Gherlene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta

Avand in vedere cele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare acest proiect de hotarare.

PRIMAR

---------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 14425/90/29.09.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

 

          Luand in dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, cuplurilor gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.14038/22.09.2021, al primarului municipiului Gherla, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr 14044/22.09.2021, al Direcției Economice.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 258 alin. (3) din Codul Civil şi ale art. 4 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. (14), 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de câte 500 de lei, cuplurilor gherlene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică, şi Serviciul de Stare civilă.

                                                                     PRIMAR

                                                                                                                      AVIZEAZĂ

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

ANEXA LA HCL - RegulamentÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi