ian2022/proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2022 si proces verbal

dec2021/proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse începând cu semestrul doi al anului școlar 2021-2022

dec.2021/proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

dec.2021/proiect de hotărâre privind acordarea de pachete cadou pentru copii din grădinițele Gherlene cu ocazia sărbătorilor de iarnă

dec.2021/proiect de hotărâre privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII zona Centrală a Municipiului Gherla – Piața Libertății, str. Ștefan cel Mare, str. Gheorghe Șincai, str. 1 Decembrie 1918 ”MY CITY GHERLA”

nov..2021.proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

nov.2021/proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022

oct2021/Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” şi a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

oct2021/Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Băița fn, înscris în CF 55896 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 2170 mp și construcție în suprafața de 144 mp

oct2021/Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului aflat în domeniul privat al Municipiului Gherla Sat Hășdate nr. 11, înscris în CF 55853 Gherla, cuprinzând teren în suprafața de 450 mp și construcție în suprafața de 165 mp

Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din  municipiul Gherla

Proiect de hotărâre privind aprobarea conceptului de locuințe colective mici pe raza municipiului Gherla

Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din  municipiul Gherla

Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str.Ștefan cel Mare și str.Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului din municipiul Gherla

aprilie2021/Primăria Municipiului Gherla vă propune spre consultare și dezbatere publică bugetul anului 2021

martie2021/proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

martie2021/Proiect de hotărâre privind Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

Decembrie2020/Anunț dezbatere proiect bugetare participativă

noiembrie.2020/ANUNȚ Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

noiembrie2020/ ANUNȚ Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,  în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A

iunie2020/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

iunie2020/proiect de hotărâre  privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

iulie2020/ANUNȚ referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale

februarie/Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA

Procesul verbal al ședinței din data de 22.08.2019 cu privire la situația străzilor în construcție din Municipiul Gherla

Proiect pentru adoptarea unei hotărâri privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

Proiect privind adoptarea unei hotărâri pentru completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 cu privire la aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și

Proiect privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări,

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională,

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri Privind reglementarea unor măsuri de protecție a cetățenilor față de efectele radiațiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă și transmisii de date mobile în Municipiul Gherla

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea de bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Primăria Municipiului Gherla pune în dezbatere şi consultare publică, începând cu data de 01.04.2019, două variante cu privire la Stema Municipiului, în vederea stabilirii celei mai reprezentative.

Plan privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA

Adresa ECO-METROPOLITAN Cluj

Proiect de adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

ANUNȚ Privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Înapoi