26 octombrie

Azi, 14.10.2021, s-a afișat anunțul pentru etapa a I, etapa de intenție a elaborării Planului de Urbanism Zonal referitor la „INTRODUCERE PARCELE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.     15259   / 14.10.2021   

 

 

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 14.10.2021

 

 

 

Azi, 14.10.2021, s-a afișat anunțul pentru etapa a I, etapa de intenție a elaborării Planului de Urbanism Zonal referitor la „INTRODUCERE PARCELE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 350/2001 MODIFICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ, în Municipiul Gherla, localitatea Băița – extravilan (nr. cad. 56035), iniţiată de SC GEROMED DELTA SRL .

Afișarea s-a făcut la panoul de afișaj publicitar existent la intrarea în incinta Primăriei Municipiului Gherla.

Prezentul act  constituie dovada îndeplinirii procedurii de afișare .

 

 

              PRIMAR                                                                 CONSILIER URBANISM

         DRĂGAN IONEL-OVIDIU                                          PĂSCULESCU MARIUS

 

 

 

Înapoi la știri și anunțuri