24 august

Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Mintiului, nr. 34, în UTR 13 Gherla, în scopul “INSTALARE OFICIU CENTRAL FIBRĂ OPTICĂ

 APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                           DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că SC ORANGE ROMANIA SA, prin CAMUSAT ROM TELECOMUNICAȚII SRL, cu sediul în București, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Mintiului, nr. 34, în UTR 13 Gherla, în scopul “INSTALARE OFICIU CENTRAL FIBRĂ OPTICĂ, INCLUSIV RACORD ELECTRIC”.

                    Lucrarea constă în instalarea unei incinte cu echipamente, stâlp pentru susținerea cablului de fibră optică, împrejmuire cu acces nou din stradă și racord electric.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 06.09.2021, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la INSTALARE OFICIU CENTRAL FIBRĂ OPTICĂ, INCLUSIV RACORD ELECTRIC, în Gherla, Str. Mintiului, nr. 34, iniţiată de SC ORANGE ROMANIA SA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat, email: primăria@gherla.ro.

      

Data   20.08.2021

Înapoi la știri și anunțuri