24 august

„Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. George Enescu, f.n., în UTR 13 Gherla, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”

                                                              APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                           DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că UȚIU DRAGOȘ-ILIE și UȚIU DIANA-CLAUDIA, cu domiciliul în Gherla, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. George Enescu, f.n., în UTR 13 Gherla, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința nouă fiind retrasă la aprox. 48,00 m față de stradă.

          Locuința nouă va avea regim de înălţime P+1 şi o suprafaţă construită la sol de aprox. 137 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 06.09.2021, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI, în Gherla, Str. George Enescu, f.n., iniţiată de UȚIU DRAGOȘ-ILIE și UȚIU DIANA-CLAUDIA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat, email: primăria@gherla.ro.

     

Data   20.08.2021

Înapoi la știri și anunțuri