24 august

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                       ANUNŢĂ – în data de  23.08.2021 INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONA

                                                                                        APROBAT

    PRIMAR,

  DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  23.08.2021

 

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

PENTRU

CONSTRUIRE,  EXTINDERE, MODERNIZARE, AMENAJARE SI DOTARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA FURNIZĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE DE CALITATE, ÎN SPECIAL A CELOR DE TIP AFTERSCHOOL

 

ÎN MUNICIPIUL GHERLA, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 20

 

          Argumentare :  Planul Urbanistic Zonal propune reglementarea urbanistică a zonei în vederea construirii, extinderii, modernizării, amenajării si dotării Liceului Teoretic Ana Ipătescu, în  Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 20. Investiţia se intenționează a se realiza în incinta Liceului Teoretic Ana Ipătescu şi va consta în mansardarea construcției existente (colț cu Str. Th. Speranția) și extinderea cu o construcție nouă P+2E, modernizare, amenajare și dotare.

          INIŢIATOR este Municipiul Gherla.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

 

în perioada  24.08.2021 – 20.09.2021,

 

la sediul Primăriei Municipiului Gherla, camera 28.

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA ŞEDINŢA DE CONSULTARE ce va avea loc la sediul primăriei, în data de 20.09.2021, orele 10.00.

          Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic Zonal solicitat.

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 21.09.2021 -  05.10.2021.

          Deasemenea se va mai consulta populaţia în faza de propunere a PUZ, aprobare şi monitorizare a implementării.

 

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926,

e-mail: primaria@gherla.ro

Înapoi la știri și anunțuri