23 iulie

„Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Loc. Băița, f.n., în UTR 1 Băița, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”

                                                              APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                            DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că CUBLEȘAN FLORIN-EUGEN și LAPOSI ALEXANDRA-LOREDANA, cu domiciliul în Băița, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Loc. Băița, f.n., în UTR 1 Băița, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind retrasă la aprox. 52,00 m față de stradă.

          Locuința nouă va avea regim de înălţime parter şi o suprafaţă construită la sol de aprox. 195 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 09.08.2021, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI, în Gherla, Loc. Băița, f.n., iniţiată de CUBLEȘAN FLORIN-EUGEN și LAPOSI ALEXANDRA-LOREDANA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat, email: primăria@gherla.ro.

      

 

Data   22.07.2021

Înapoi la știri și anunțuri