23 iulie

Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Romană, nr. 12, în UTR 4 Gherla, în scopul “DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE IMOBIL P+1E CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER”.

 APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                          DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. SC AGROPAN PRODCOM SRL, prin dl. Ersek Stefan – administrator,  intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Romană, nr. 12, în UTR 4 Gherla, în scopul “DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE IMOBIL P+1E CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER”.

          Construcția nouă va avea regim de înălţime P+1E şi o suprafaţă construită la sol de aprox. 180 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 09.08.2021, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE IMOBIL P+1E CU DOUĂ UNITĂȚI LOCATIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, în Gherla, Str. Romană, nr. 12, iniţiată de SC AGROPAN PRODCOM SRL.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat, email: primaria@gherla.ro.

     

 

Data   22.07.2021

Înapoi la știri și anunțuri