29 martie

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII  PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL-AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ, PARCĂRI, ALEI ACCES AUTO, ÎMPREJMUIRE

 

                                                                                        APROBAT

    PRIMAR,

DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

 

                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

                                      ANUNŢĂîn data de  26.03.2021

 

CONSULTARE ASUPRA ELABORĂRII 

PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

         

Denumire proiect: AMENAJARE SPAȚII DE JOACĂ, PARCĂRI, ALEI ACCES AUTO, ÎMPREJMUIRE

 

Amplasare: MUNICIPIUL GHERLA, STR. PARCULUI, F.N.

                                                                (CF nr. 54614 Gherla, nr. cad. 54614)

 

INIŢIATORI : SC MUSTANG TOUR SRL

 

ELABORATOR : SC CIULEI PROIECT SRL Gherla

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Mun. Gherla, Str. Bobîlna, nr. 2, cam. 24,

în perioada  26.03.2021 – 20.04.2021,

 

          PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE

- La  studierea documentaţiei PUZ ce se află depusă la sediul primăriei în perioada 26.03.2021 – 20.04.2021, orele  9,00 -14,00 şi să comunice în scris observaţiile asupra documentaţiei studiate.

- La şedinţa publică de informare ce va avea loc în data de 21.04.2021, orele 10.00, la sediul primăriei.

 

          Răspunsul la observaţiile transmise va fi comunicat în scris în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, adică în perioada 21.04.2021 -  06.05.2021.

 

Primăria Gherla, str. Bobîlna, nr 2, tel: 0264-241926,

e-mail: primaria@gherla.ro

Înapoi la știri și anunțuri