31 decembrie

Elaborare „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Călărași, nr. 48, în UTR 15 Gherla

                                                           APROBAT

                                                                         PRIMAR,

                                                                                          DRĂGAN IONEL-OVIDIU

 

 

 

ANUNŢ   IMPORTANT

 

 

              Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că dl. PROZSA MIHAI și soția PROZSA VOICHIȚA, cu domiciliul în Gherla, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Mun. Gherla, Str. Călărași, nr. 48, în UTR 15 Gherla, în scopul “CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, FOIȘOR, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, locuința fiind retrasă la aprox. 45 m față de stradă.

          Locuința nouă va avea regim de înălţime Sp+P şi o suprafaţă construită la sol de aprox. 236 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 18.01.2021, să trimită în scris observaţiile sau sugestiiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, FOIȘOR, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48, iniţiată de dl. PROZSA MIHAI și soția PROZSA VOICHIȚA.

        Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

     

 

Data   29.12.2020

Înapoi la știri și anunțuri