TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 23/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

HOTĂRÂREA NR. 22/25.02.2021 Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 21/25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativă la nivelul Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 20/25.02.2021 Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completăr

HOTĂRÂREA NR. 19/28.01.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.01.202

HOTĂRÂREA NR. 18/28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului destinat deținerii câinilor si accesul persoanelor însoțite de câini în Municipiul Gherla Luând

HOTĂRÂREA NR. 17/28.01.2021 Privind aprobarea regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

HOTĂRÂREA NR. 16/28.01.2021 privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 15/28.01.2021 Privind modificarea art. 2 al HCL nr. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate

HOTĂRÂREA NR. 14/28.01.2021 privind împuternicirea Primarului Municipiului Gherla în vederea atestării persoanelor fizice pentru dobândirea calității de administrator condominii

HOTĂRÂREA NR. 13/28.01.2021 pentru modificarea Hotărârii nr. 86/24.09.2020 care modifică HCL 75/2020 privind acordarea unor facilități fiscale

HOTĂRÂREA NR. 12/28.01.2021 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile școlare și preșcolare

HOTĂRÂREA NR. 11/21.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA

HOTĂRÂREA NR. 10/21.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA

HOTĂRÂREA NR. 9/21.01.2021 privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale S. g. al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020