TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 38/22.04.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 27.04.20

HOTĂRÂREA NR. 37/22.04.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 23.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 36/22.04.2021 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Gherla, pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 35/22.04.2021 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 34/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 33/22.04.2021 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 32/31.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2020

HOTĂRÂREA NR. 31/31.03.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al Municipiului Gherla la ședința din 15.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 30/31.03.2021 referitor la modificarea HCL nr. 87/26.11.2015 cu privire la transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 450 mp. din Gherla str. Fizeșului FN concesionat prin contractul de concesiune nr. 8/24.06.1993

HOTĂRÂREA NR. 29/31.03.2021 privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 50 mp cu nr. cadastral 55876 și 29 mp cu nr. cadastral 55874 situate în Municipiul Gherla , str. Mureșului F.N. jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 28/19.03.2021 privind propunerile Municipiului Gherla de numire a membrilor Consiliului de Administrație a SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 27/25.02.2021 privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) în suprafața totală măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți construcții,

HOTĂRÂREA NR. 26/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N.

HOTĂRÂREA NR. 25/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului F.N. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

HOTĂRÂREA NR. 24/25.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr. 8