TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 53/27.05.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2

HOTĂRÂREA NR. 52/27.05.2021 Pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 51/27.05.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021

HOTĂRÂREA NR. 50/27.05.2021 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 49/27.05.2021 privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 48/27.05.2021 privind acceptarea donației suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 47/27.05.2021 Privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 46/27.05.2021 Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 45/27.05.2021 privind Regulamentul privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociațiilor de proprietari și atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 44/27.05.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 43/27.05.2021 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherla

HOTĂRÂREA NR. 42/27.05.2021 Pentru modificarea HCL nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor secrete

HOTĂRÂREA NR. 41/22.04.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

HOTĂRÂREA NR. 40/22.04.2021 Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 39/22.04.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 29.04.2021