TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARAREA NR . 85/ 31.08.2016 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

H O T Ă R Â R E A Nr. 84 din 31.08.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Cantina de Ajutor Social Gherla

HOTĂRÂRE NR. 83/24.08.2016 Privind desemnarea unor membrii în Consiliu de administraţie la Liceul Teoretic cu predare în limba maghiară Gherla

HOTĂRÂREA nr.82/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului GHERLA din județul Cluj în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI REGIONALE PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMEȘ-TISA

HOTĂRÂREA NR. 81/28.07.2016 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a a Acţionarilor din cadrul SC „TETAROM” SA CLUJ

HOTĂRÂREA NR. 80/28.07.2016 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

HOTĂRÂREA NR . 80/26.10.2017 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”

H O T Ă R Â R E A N R. 78 din 28.07. 2016 privind desemnarea reprezentantului MUNICIPIULUI Gherla în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

HOTĂRÂREA NR. 79/28.07.2016 Privind desemnarea a doi consilieri locali ca membrii în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 77 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARAREA NR . 76 /28.07.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2016

HOTĂRÂREA NR. 75 din 28.07.2016 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – desființare bucătărie de vară și construire casă familială P+M în Municipiul Gherla str. George Enescu nr.12

HOTĂRÂREA NR. 74 din 28.07.206 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei case familiale D+P+M , anexa P și împrejmuire în Municipiul Gherla str. Castanilor nr.39

HOTĂRÂREA nr. 73 privind transmiterea din administrarea UAT-Mun.Gherla, în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Gherla, a unui microbuz marca OPEL CIBRO

HCL nr. 72 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Gherla, în formă actualizată