TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 100/28.09.2016 privind schimbarea destinației din pășune în teren construcții, a două terenuri aparținând domeniului public situat în SILIVAȘ – localitate componentă a Municipiului Gherla și punerea la dispoziția "Proiectului regional d

H O T Ă R Â R E A NR. 99/28.09.2016 Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.60/26.07.2016 referitoare la componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiului Gherla şi a Regulamentului de funcţionarea a acesteia

HOTĂRÂRE NR. 98 /28.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului marca Dacia Logan – CJ 50 PMG către Cantina de Ajutor Social Gherla

HOTĂRÂRE NR. 97/28.09.2016 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

HOTĂRÂREA NR. 96/28.09.2016 Privind transmiterea în administrare Ministerului de Interne, Politia Municipiului Gherla a unui apartament din Gherla str. Gelu nr. 58

HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 28.09.2016 Privind stabilire masuri reparatorii în temeiul legii 18/1991

HOTARAREA NR . 94/28.09.2016 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 93/28.09.2016 privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în baza cărora Primarul Municipiului Gherla numeşte şi eliberează din funcţie administratorul public, precum şi a Regulamentului privind organizarea şi desfă

HOTĂRÂREA NR. 92 din 13.09.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTĂRÂRE NR. 91/13.09.2016 Privind mandatarea domnului Primar să reprezinte Consiliul Local Gherla la ședința organizată în vederea desemnării reprezentanților consiliilor locale în Consiliul pentru Dezvoltare Regională al regiunii de dezvoltare Nord-Ve

HOTĂRÂREA NR. 90/13.09.2016 Privind aprobarea clauzelor actului adițional de modificare a contractului de asociere dintre Municipiul Gherla și Fundația Teka aprobat prin HCL nr 80/2009, prin acceptarea Fundației ,,Communitas’’ ca și asociat terțiar

HOTĂRÂRE NR. 89/31.08.2016 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare şi preşcolare

HOTĂRÂREA NR. 88/31.08.2016 Privind acceptarea donației unei suprafețe de teren 281 mp. înscris în cu CF nr. 54633 Gherla situat în Gherla str. Hașdății FN jud. Cluj

HOTARAREA NR . 87 / 31.08.2016 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 86/31.08.2016 Privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla