TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 115/24.11.2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2016-2017

HOTĂRÂREA NR. 114/24.11.2016 Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52375 nr. cadastral 52375, situat în Municipiul Gherla

HOTARĂREA NR.113/24.11.2016 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local pentru anul 2017

HOTĂRÂRE NR. 112 / 21.11.2016 PRIVIND APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBILUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”

HOTĂRÂRE NR. 111/27.10.2016 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Gherla în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității la instituțiile școlare și preșcolare

H O T Ă R Â R E A NR. 110/28.10.2016 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonul la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Câmpului F.N

HOTĂRÂREA NR. 109 din 27.10.2016 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă familială cu regim de înălțime S+P, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei F.N.

HOTĂRÂREA NR. 108/27.10.2016 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei stații de bază pentru comunicații electronice RCS&RDS în localitatea Silivaș nr. 93, localitate componentă a Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 107 din 27.10.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARAREA NR . 106 /27.10.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2016

HOTĂRÂREA NR. 105 din 13.10.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 104/13.10.2016 Privind numirea și mandatarea reprezentanților acționarului unic – Municipiul Gherla În Adunarea Generală a Acționarilor a SC ADPG SA

H O T Ă R Â R E A NR. 103/13.10.2016 Privind aprobarea montării unui post de transformare PTAb , în Municipiul Gherla str. Romană F.N

HOTĂRÂRE NR. 102/28.09.2016 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare Străzi Lotul 6, Grupa 3 din Municipiul Gherla, Județul Cluj

HOTĂRÂRE NR 101/ 28.09.2016 Privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiți "Modernizare și Dotare Biblioteca Municipală Gherla"