TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 83/30.09.2021 Cu privire la aprobarea rutelor, stațiilor și intervalul orar de transport al microbuzelor școlare în anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 82/22.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 81/26.08.2021 Privind reglementarea circulației rutiere pe str. Gheorghe Barițiu, str. Ștefan cel Mare și str. Gheorghe Șincai din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 80/26.08.2021 privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU pe str. Parcului din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 79/26.08.2021 privind aprobarea înființării unui SENS GIRATORIU în intersecția str. Avram Iancu cu str. Dragoș Vodă și str. Armenească din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 78/26.08.2021 privind aprobarea reglementării circulației pe str. Frasinului din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 77/26.08.2021 Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 76/26.08.2021 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021-2027 a Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 75/26.08.2021 privind modificare și completare Anexa 4 HCL 61/23.09.1999 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 74/26.08.2021 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Parcului nr. 25A

HOTĂRÂREA NR. 73/26.08.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 07.09.20

HOTĂRÂREA NR. 72/26.08.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 30.08.2021

HOTĂRÂREA NR. 71/26.08.2021 privind aprobarea organizării unor evenimente culturale în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 70/26.08.2021 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 69/26.08.2021 Privind stabilirea unei cotizații anuale în cadrul ^Asociației Culturale Gherla sunt Eu^