TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T A R A R E A NR. 130/28.12.2016 privind modificarea numarului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Lo

HOTĂRÂREA NR. 129 din 20.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 128/20.12.2016 Privind aprobarea regulamentului de salubrizare a municipiului Gherla şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

HOTĂRÂREA NR. 127/20.12.2016 Privind aprobarea modificării H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.

HOTĂRÂRE NR 126/20.12.2016 Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15, proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi

HOTARAREA NR. 125/20.12.2016 Privind aprobarea Planului local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor Perioada 2017 – 2019

HOTĂRÂREA NR. 124 DIN 20.12.2016 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

HOTARAREA NR . 123 /20.12.2016 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2016

HOTĂRÂRE NR . 122/ 20.12.216 privind aprobarea înființării unei Unități de Transfuzie Sanguină în cadrul Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 121 din 09.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor autofinantate pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 120 din 06.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTĂRÂREA NR. 119 DIN 06.12.2016 privind stabilirea unor taxe pentru utilizarea patinoarului artificial din Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 118 din 24.11.2016 privind aprobarea tarifului de incarcare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale nepericuloase de pe Rampa Municipala Gherla la Depozitul integrat al deseurilor Odorheiu Secuiesc (Platoul Cekend), d

HOTĂRÂREA NR. 117/24.11.2016 Privind aprobarea încărcării, transportului și depozitării deșeurilor municipale provenite de pe raza municipiului Gherla şi localitățile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş, din Facilitatea de stocare temporară deșeur

HOTĂRÂREA NR. 116/21.11.2016 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul U.A.T. – Municipiul Gherla