TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T Ă R Â R E A NR. 15/23.02.2017 Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 14/23.02.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 13 din 23.02.2017 privind abrogarea HCL nr. 53 / 20.07.2014 și parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466 ) nr. top. 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1 proprietatea publică a Municipiului Gherla

H O T Ă R Â R E A nr. 12/23.02.2017 Privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 11/23.02.2017 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 10/26.01.2016 Privind aprobarea numirii unei comisii de evaluare pentru concesionarea prin licitație a unei parcele de teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.

HOTĂRÂREA NR. 9/26.01.2017 Privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

H O T Ă R Â R E A NR. 8/26.01.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire teren și racorduri la utilități în Municipiul Gherla str. George Enescu F.N.

H O T Ă R Â R E A NR. 7/26.01.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Vasile Lucaciu, nr. 17

HOTĂRÂREA NR 6/ 26.01.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”

HOTĂRÂREA NR. 05 din 26.01. 2017 Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in anul 2017 din excedentul anului 2016 pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

HOTARAREA NR . 4 / 26.01.2017 privind aprobarea deplasării unei delegații în Israel

HOTĂRÂREA NR. 03 din 10.01.2017 privind aprobarea tarifelor de incarcare, transport si depozitare a deseurilor nepericuloase de pe Rampa Municipala Gherla la Depozite conforme de catre SC ADP GHERLA SA

HOTĂRÂREA NR. 02/09.01.2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA NR. 01 din 09.01. 2017 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunilor bugetului local pe anul 2016 din excedentul bugetului local