TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 113/25.11.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

HOTĂRÂREA NR. 112/25.11.2021 Privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2, anexei nr. 3 și a anexei nr. 6 din HCL nr. 17/28.01.2021

HOTĂRÂREA NR. 111/25.11.2021 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a ,,diplomei de aur” și a câte unui premiu financiar în valoare netă de 500 de lei, pentru cuplurile gherlene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

HOTĂRÂREA NR. 110/25.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 109/10.11.2021 Privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cadrul instituțiilor de învățământ

HOTĂRÂREA NR. 108/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Lucrări tehnico-edilitare (rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de l

HOTĂRÂREA NR. 107/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de l

HOTĂRÂREA NR. 106/28.10.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 105/28.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2021

HOTĂRÂREA NR. 104/28.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 103/28.10.2021 privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, finanțat prin POR 2014-2020

HOTĂRÂREA NR. 102/28.10.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 15.11.2021

HOTĂRÂREA NR. 101/28.10.2021 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al Municipiului Gherla la ședința din 15.11.2

HOTĂRÂREA NR. 100/28.10.2021 pentru modificarea HCL nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 99/28.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Gherla în Asociația GAL Plaiuri Someșene