HOTĂRÂREA NR . 80/26.10.2017 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”


Înapoi