H O T A R A R E A NR. 130/28.12.2016 privind modificarea numarului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Lo
AnexaÎnapoi