HOTĂRÂRE NR. 112 / 21.11.2016 PRIVIND APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI GHERLA – IMOBILUL SITUAT PE STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 16, CASA LASZLOFFY”
AnexaÎnapoi