H O T Ă R Â R E A NR. 99/28.09.2016 Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.60/26.07.2016 referitoare la componenţa Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiului Gherla şi a Regulamentului de funcţionarea a acesteia


Înapoi