HOTĂRÂREA NR. 107/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Lucrări tehnico-edilitare( rețele electrice iluminat public și utilități, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală) în zona de l
AnexaÎnapoi