HOTĂRÂREA NR. 103/28.10.2021 privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile aferente proiectului ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”, finanțat prin POR 2014-2020


Înapoi