HOTĂRÂREA NR. 87/30.09.2021 privind aprobarea vânzării parcele teren către proprietar imobil situat în Municipiul Gherla str. Tineretului/str. Sütő György, str. Liviu Rebreanu atribuite conform HCL 22/29.03.1999 și HCL 79/30.08.2007


Înapoi