Proiect pentru adoptarea unei hotărâri privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

Proiect privind adoptarea unei hotărâri pentru completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 cu privire la aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și

Proiect privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări,

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională,

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri Privind reglementarea unor măsuri de protecție a cetățenilor față de efectele radiațiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă și transmisii de date mobile în Municipiul Gherla

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea de bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Primăria Municipiului Gherla pune în dezbatere şi consultare publică, începând cu data de 01.04.2019, două variante cu privire la Stema Municipiului, în vederea stabilirii celei mai reprezentative.

Plan privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA

Adresa ECO-METROPOLITAN Cluj

Proiect de adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

ANUNȚ Privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla