Proiect privind adoptarea a unei hotărâri Privind reglementarea unor măsuri de protecție a cetățenilor față de efectele radiațiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă și transmisii de date mobile în Municipiul Gherla

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.  4129 /02.04.2019

ANUNȚ

Privind adoptarea a unei hotărâri

Privind reglementarea unor măsuri de protecție a cetățenilor față de efectele radiațiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă și transmisii de date mobile în Municipiul Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre privind reglementarea unor măsuri de protecție a cetățenilor față de efectele radiațiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă și transmisii de date mobile în Municipiul Gherla

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 02.04.2019.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată  Compartimentul registratura, relații cu publicul si consiliul local, munca in folosul comunității .

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR BALINT ADRIANA

CONSILIER PRINCIPAL DRĂGAN COSMINA

 

VEZI REFERATULREFERITOR LA INITIATIVA CETATENEASCA

VEZI PROIECTUL DE HOTARARE

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice