14 ianuarie

Rezultatele desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului juridic din cadrul Bir

R O M Â N I A                                                                       Data afisarii: 14.01.2022

JUDEŢUL CLUJ                                                                   Ora afisarii: 12.30

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

 Nr. 848/14.01.2022

 

A N U N Ţ   R E Z U L T A T E   F I N A L E

consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

 

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului juridic din cadrul Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, registratură, muncă în folosul comunității al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla– organizat în data de 11.01.2022 - proba scrisă, s-au obținut următoarele rezultate:

 

 

Nr.

Crt.

NUMAR DOSAR INSCRIERE LA CONCURS

Punctaj proba

scrisa

Punctaj proba de

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

 

1

18538/15.12.2022

51.00

99.66

150.66

RESPINS

2

19293/28.12.2022

84.00

100

184.00

ADMIS

 

 

            Secretar comisie :   _______________________

 

 

 

Înapoi la concursuri