5 ianuarie

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului juridic

R O M Â N I A                                                                              Afisat azi :04.01.2022

     JUDEŢUL CLUJ                                                                           ora: 14.00

     MUNICIPIUL GHERLA

     Nr. 90/04.01.2021

       ANUNT

Privind rezultatul selecției dosarelor depuse

 

pentru concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului juridic din cadrul Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, registratură, muncă în folosul comunității al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

 

Nr. Crt.

NUMAR DOSAR INSCRIERE LA CONCURS

ADMIS/RESPINS

OBSERVATII

 

1.

DOSAR NR.18538/15.12.2021

 

ADMIS

 

2.

DOSAR NR.19227/27.12.2021

 

ADMIS

 

3.

DOSAR NR.19293/28.12.2021

 

ADMIS

 

4.

DOSAR NR. 19372/29.12.2021

 

ADMIS CONDITIONAT

*Depunere cazier judiciar pana la data sustinerii probei scrise

  • Proba scrisă va avea loc la sediul  Primăriei Municipiului Gherla, în data de 11.01.2022 începând cu ora 10:00.
  • Evantualele contestații se pot depune  la Primăria Municipiului Gherla, în termen de 24 de ore de la afișarea prezentului.

 

                                                                                        SECRETAR COMISIE,

 

 

 

 

 

 

Înapoi la concursuri