26 octombrie

Municipiului Gherla, în baza prevederilor art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare, angajează personal fără concurs, pe perioadă de

A N U N T

 

 

            Municipiului Gherla, în baza prevederilor art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare, angajează personal fără concurs, pe perioadă determinată pentru următorul post:

 

            1 post –Conducător autospecială – muncitor calificat , treaptă profesională IV – Serviciul Voluntar pentru situații de urgență.

 

Conform prevederilor art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare, personalul angajat fără concurs, va desfășura activități : “ în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă.”

 

 Conditii specifice:

  • Permis de conducere Cat.C
  • Experiență profesională – minim 6 luni în domeniu

 

            Depunerea dosarelor de înscriere se va face până în data de 28.10.2021 la sediul Primăriei Municipiului Gherla, Direcția  RUNOS, camera 36;

   Selectarea dosarelor se face în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor prin afișarea rezultatelor cu “Admis” și “Respins”.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Gherla din str. Bobâlna nr. 2, camera 36, sau la tel. 0264 241 926 interior 106.

 

 

 

 

Înapoi la concursuri