30 septembrie

Anunț cu rezultatele finale în urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in data de 27.09.2021 proba scrisa , respectiv 29.09.2021 proba de interviu/practic pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, treapta pro

R O M Â N I A                                                                           DATA afisarii 30.09.2021

      JUDEŢUL CLUJ                                                                       ORA afisarii  13.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 14511/30.09.2021

 

A N U N Ţ

REZULTATE FINALE

 

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in data de 27.09.2021 proba scrisa , respectiv 29.09.2021 proba de interviu/practic pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, treapta profesionala IV- bucatar in cadrul Compartimentului Cantina de Ajutor Social – Directia de Asistenta Sociala, rezultatele finale sunt:

Nr.

Crt.

Nr.Dosar /Numele şi prenumele

Punctaj la

Scris

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

1

Dosar nr.13572/15.09.2021

66.00

80.00

146.00

RESPINS

2

Dosar nr.13645/16.09.2021

84.00

95.00

179.00

ADMIS

 

            Secretar :   -                  _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la concursuri