29 septembrie

A N U N T PUNCTAJ  ACORDAT de membrii comisiei de concurs la proba de interviu din  data de 29.09.2021  pentru ocuparea unui post de ASISTENT  MEDICAL COMUNITAR in cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Gherla

 

R O M Â N I A

      JUDEŢUL CLUJ

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

       14.346/29.09.2021

 

 

A N U N T

PUNCTAJ  ACORDAT

 

de membrii comisiei de concurs la proba de interviu din  data de 29.09.2021  pentru ocuparea unui post de ASISTENT  MEDICAL COMUNITAR in cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Gherla

Nr.crt.

 Numar dosar

Punctaj final

Interviu

1

13.765/ 17.09.2021

 

100

2.

13 .315/10.09.2021

55

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR se vor afisa incepand cu data de 30.09.2021 si vor consta din insumarea punctajului de la proba scrisa din data de 27.09.2021 si a punctajului de la proba de interviu din data de 29.09.2021.

          

 

            Secretar :   - Ficior Iulia Roxana                                 _______________________

 

 

Înapoi la concursuri